MiRA-Senterets fagarbeid på likestillings- og integreringsfeltet 2020

200.00 kr

Det er mange offentlige instanser, organisasjoner og individuelle personer som spør etter MiRA-Senterets faglige rapporter, høringsuttalelser, artikler og annet skriftlig materiale.

I denne rapporten har vi derfor samlet noen av våre faglige bidrag fra 2020 og håper at det kan være nyttig for flere som er interessert i å styrke sin kompetanse på feltet. Integrering handler om grunnleggende rettigheter, muligheter og empowerment. Det er en kontinuerlig prosess og MiRA-Senterets erfaringer i rapporten kan brukes som kompass for å undersøke hvorvidt integreringspolitikk i Norge skaper reelle muligheter for utvikling og inkludering.

Pris 200,- + porto

Rapporten finnes både som nedlastbar versjon og trykket versjon. Spesfiser i bestillingen hva du ønsker.

Beskrivelse