Sosial ulikhet i krisetider (2020)

200.00 kr

Hvilken effekt har korona-krisen hatt på minoritetsbefolkningen så langt? Har sosial ulikhet og maktstrukturer i samfunnet hatt innvirkning på hvem som rammes hardest i en krisesituasjon?
I MiRA-Senterets utredning: Sosial ulikhet i krisetider (2020) kan du lese om minoritetskvinners egne erfaringer under første fase av korona-krisen i Norge. Utredningen berører tema knyttet både til informasjonsformidlingsarbeidet, psykisk helse, ulik tilgang til helsetjenester, økt risiko for vold i nære relasjoner og minoritetskvinners erfaringer knyttet til diskriminering og rasisme under pandemien.
Publikasjonen kan både bestilles i trykkbar versjon og i nedlastbar versjon. Spesifiser hvilken versjon du ønsker under «ordrenotat» når du bestiller.