Sosial ulikhet i krisetider (2020)

200.00 kr

Hvilken effekt har korona-krisen hatt på minoritetsbefolkningen så langt? Har sosial ulikhet og maktstrukturer i samfunnet hatt innvirkning på hvem som rammes hardest i en krisesituasjon? Kjøp MiRA-Senterets ferske utredningen basert på basert på minoritetskvinners egne erfaringer under korona-krisen her!

Beskrivelse

Utredningen er basert på både internasjonale erfaringer og nordiske funn. Samtidig som den inneholder en sammenfatning av MiRA-Senterets egne funn, innhentet gjennom en omfattende nettverksdekkende kartleggingsundersøkelse med minoritetskvinner gjennom korona-perioden. Svarene som kommer til syne er både urovekkende og alvorlige, men kan også bidra til å styrke samfunnet vårt i fremtiden og er svært relevant både for nasjonale myndigheter, kommunale aktører og andre instanser og organisasjoner som arbeider med minoritetsbefolkningen og integrerings-og likestillingsspørsmål
Utredningen kan bestilles her og koster 200 + porto og sendes da direkte til deg i posten.
Den kan også kjøpes i digital versjon. Ta kontakt med oss på post@mirasenteret.no