Temahefte nr. 1: «Omskjæring av kvinner»

80.00 kr

Temahefte tar opp helsemessige konsekvenser av denne tradisjonen. Den gir råd til sykepleiere og annet helsepersonell som kommer i kontakt med kvinner som er omskåret, og presenterer politiske innspill i kampen mot omskjæring.

Pris: Trykt utgave kr. 80,– / PDF kr. 50,–

Beskrivelse

 

Pris: Trykt utgave kr. 80,– / PDF kr. 50,–