Temahefte nr. 2: «Tvangsekteskap» (2003)

120.00 kr

Temahefte gir bakgrunnsinformasjon om både tvangsekteskap og arrangerte ekteskap og presenterer politiske forslag og viktig arbeid som drives i kampen mot tvang.

Pris: Trykt utgave kr. 150,– / PDF kr. 100,–