Temahefte nr. 3: «Minoritetskvinner og medier»

80.00 kr

Temahefte tar for seg medienes fremstilling av minoritetskvinner i Norge. Heftet har også som formål å utfordre de stereotypiske forestillingene om denne gruppen.
Pris: Trykt utgave kr. 80,– / PDF kr. 50,–