Temahefte nr. 4: «Likestilling for minoritetskvinner i Norge. Utdanning og arbeid»

80.00 kr

I temaheftet er det relevant informasjon om utdannelse og arbeidsliv. Temaheftet er primært tenkt å være en veiledning og hjelp for kvinner med minoritetsbakgrunn, men spørsmålene vi besvarer i forhold til utdannelse, arbeidsliv, diskriminering og barn er relevante for alle kvinner i det norske samfunnet.

Pris: Trykt utgave kr. 80,– / PDF kr. 50,–