Temahefte nr. 5: «Minoritetskvinner og vold i nære relasjoner. Den usynlige smerte»

120.00 kr

En rapport fra MiRA-Senterets nasjonale konferanse i 2006 om minoritetskvinner og vold i nære relasjoner. Temaet blir tatt opp i lys av sosiale og økonomiske utfordringer, norsk politikk og helsepraksis, og med ulike sammenlignende perspektiver fra USA og Danmark. Rapporten er samtidig å ses som et temahefte med en presentasjon av ulike artikler på samme tematikk.

Pris: Trykt utgave kr. 150,– / PDF kr. 100,–