Til døden skiller oss ad. Ekteskap og skilsmisse i islamsk rettspraksis og norsk lovgivning (2001)

150.00 kr

MiRA-Senter opprettet i 1998 Ressursgruppa for råd og veiledning i familie- og kvinnerelaterte religionsspørsmål. Vi ønsker og håper med dette heftet å bidra med informasjon som kan sikre innvandrer- og flyktningkvinners interesser i det norske samfunnet, og deres rett til å leve sine liv på egne premisser.