Zoom in- minoriteters tilgang til den digitale verden (2021)

200.00 kr

Når den virtuelle virkeligheten blir en del av hverdagen. Hva da med dem som ikke har tilgang til denne virkeligheten?

Rapporten: Zoom in – minoriteters tilgang til den digitale verden løfter frem minoritetskvinner egne erfaringer knyttet til en digitalisert hverdag og drøfter forslag til tiltak som kan fremme inkludering i digitale verden.

Rapporten ble lansert på MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 18.november 2021 og selges nå ut november til lanseringspris 150 kr. Send bestilling til post@mirasenteret.no eller legg inn bestilling direkte her.