MiRA-Senteret er en viktig høringsinstans når det gjelder høringer knyttet til minoritetskvinners rettigheter i Norge. Det å uttale seg om viktige politiske temaer gjennom høringer er en viktig del av MiRA-Senterets arbeid. Vi ser på dette arbeidet som deltakende demokrati og bruker god tid på å gi anbefalinger på spørsmål knyttet til likestilling av minoritetskvinner. Her ligger alle høringsuttalelser fra MiRA-Senteret etter høringsfrist/publiseringsdato:

MiRA-Senterets høringssvar til NOU 2015: Tap norsk av statsborgerskap

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret er imot å innskrenke rettigheter til norske statsborgere som tidligere har hatt en annen nasjonalitet da de flyttet til landet. Vi er derfor negative til utredningens konklusjon om å innføre en regel som gir domstolene mulighet til å fradømme statsborgerskap der en person har opptrådt sterkt til skade for nasjonens vitale interesser.

Les mer