Høring: Bedre Integrering

The following is an excerpt.

I forbindelse med utredningen «Bedre integrering – mål, strategier og tiltak» avgitt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 14. juni 2011 har MiRA-Senteret fått anledning til kommentere høringen om samme utredning. Utredningen identifiserer flere ulike mål og tiltak for å bedre integreringen. MiRA-Senteret har valgt å fokusere på særlig to; diskriminering i arbeidslivet og bedre bruk av den kompetansen innvandrere medbringer fra sitt hjemland.

Les mer