Høring: Velferd og Migrasjon

The following is an excerpt.

I forbindelse med rapporten om Velferd og migrasjon- Den norske modellens framtid som ble lagt ut 10.mai 2011, har vi på MiRA-Senteret fått muligheten til å kommentere høringen om den samme rapporten.Det er en omfattende rapport på 388 sider. Vi har valgt å kommentere kapttel 14 som handler om «Vurdering av tiltak».

Les mer