Høring: Rettssikkerhet og personvern også for minoriteter

The following is an excerpt.

Utlendingsmyndighetene ønsker adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer. MiRA-Senteret har forståelse for den praktiske betydningen av en slik lov, men er svært uenig i at slike hensyn skal gå på bekostning av personvernet og taushetsplikten. Også minoriteter har krav på rettssikkerhet og vern mot mistenkeliggjøring. En kan ikke sette institusjoners behov foran et menneskes behov.

Les mer