Se spennende program! Velkommen til MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 27.september

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret har gleden av å invitere til nasjonalkonferanse: Post-pandemi, psykisk helse og minoritetsungdom. Foreløpig program er nå klart, og det blir en dag fullspekket av innlegg fra spennende Key-note speakers både fra inn- og utland. Det vil også bli rundebordsamtaler slik at vi sammen kan drøfte problemstillinger, dele erfaringer og finne fremtidige løsninger.

Arrangementet vil foregå tirsdag 27.september kl. 08.30-16.00 på Radisson Blu Hotel i Tromsø, men konferansen vil også streames digitalt på Zoom. Deltakelse krever påmelding.

Les mer

Velkommen til lanseringswebinar av førstehjelpshefte: Minoriteter og førstehjelp

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret har nå utviklet et supplerende førstehjelphefte som skal bistå personer med minoritetsbakgrunn og offentlige instanser, flyktningtjenester og organisasjoner i formidlings- og forebyggingsarbeidet innenfor førstehjelp og sikkerhet.

Tirsdag 15.september kl. 10-10.30 inviterer MiRA-Senteret alle interesserte til lanseringswebinar og gir mer informasjon om hvordan DU eller din arbeidsplass kan ta førstehjelpshefte i bruk.

Les mer

Meld deg på MiRA-Senterets nasjonal-konferanse

The following is an excerpt.

Stadig flere unge rapporterer om psykiske helseplager, og for jenter i alderen 13-24 år har andelen som rapporterer om psykiske plager som bekymring og stress økt mest. Begreper som «prestasjonssamfunnet» og «flink-pike syndromet» florerer også i den offentlige debatten, men for å forstå psykisk uhelse blant barn og unge er det behov for mer kunnskap om hvordan dette henger sammen med andre områder i livet som livskvalitet, oppvekstsvilkår, fysisk helse, vold og overgrep.

MiRA-Senteret ønsker med dette å invitere deg til å delta på senterets nasjonalkonferanse om: Post-pandemi, psykisk helse og ungdom, tirsdag 27.september kl. 08.30-16.00.

Årets konferanse har mange spennende Keynote speakers både fra Norge og utlandet. Konferansen vil foregå både digitalt på Zoom og med fysisk deltakelse i Tromsø (Radisson Blu Hotel).

Les mer

Retten til skilsmisse – en realitet for alle?

The following is an excerpt.

For de aller fleste par vil det å gå gjennom en skilsmisse oppleves som en livskrise. Mange vil trenge støtte fra familie og venner til å håndtere utfordringer på både det emosjonelle og det praktiske planet. Likevel er det å skille seg et valg som kan være til det beste når konfliktnivået er høyt og samlivet er destruktivt. På MiRA-Senteret møter vi imidlertid mange kvinner som møter så store utfordringer i skilsmisseprosessen at man kan spørre seg om retten til skilsmisse er reell for disse kvinnene.

Les mer

Kvinnekroppen – ideal og anatomi!

The following is an excerpt.

Mangfold og kroppsrepresentasjon er et åpenbart behov som stor-samfunnet heldigvis begynner å våkne opp og se. Flere unge jenter i MiRA-Senterets nettverk deltok tidligere i mai på workshop om kvinnelig anatomi. På workshopen presenterte vi ulike former av kvinnekroppen, snakket om både bryster og underlivets anatomi og diskuterte kroppspositivisme. Vi fikk også prøvd oss på keramikk og utfoldet oss kreativt i forhold til tema.

Les mer

Påfyll av pågangsmot og faglig tyngde til minoritetskvinnekampen

The following is an excerpt.

3. mars møtte over 100 personer opp til protestmarkering foran Stortinget mot innstramninger i utlendingsloven som rammer minoritetskvinner. Rungende kamprop, fengende trommerytmer og medrivende appeller ga næring til kampviljen og pågangsmotet til å fortsette arbeidet mot diskriminering og for en mer rettferdig utlendingslovgivning. Det faglige grunnlaget for dette arbeidet har også blitt styrket gjennom utgivelsen av boka Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter lansert på selveste kvinnedagen.

Les mer

Utlendingsloven – til hinder for likestilling

The following is an excerpt.

I Norge liker vi å se på oss selv som et av verdens mest likestilte land. Er denne likestillingen reell for kvinner med innvandrerbakgrunn? Når man snakker om undertrykking av innvandrerkvinner, så siktes det gjerne til patriarkalske tradisjoner og kjønnsrollemønstre i innvandrermiljøene. At norske lover bidrar til å hindre likestilling for fast bosatte innvandrerkvinner her i landet, er det få som har kjennskap til. Men det er nettopp det som skjer når kravene som nå stilles i utlendingsloven for innvilgelse av så grunnleggende rettigheter som permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap, familieinnvandring og trygdeytelser, stadig skjerpes på en slik måte at det er innvandrerkvinner som rammes hardest.

Les mer

#NORSKNOK

The following is an excerpt.

Å definere vår personlige identitet er viktig for mennesker i alle kulturer. I en stadig mer mangfoldig verden er det blitt enda vanskeligere å finne enkle svar. Dette gjelder ikke minst for minoritetsungdom som på den ene siden ønsker å uttrykke sin kulturelle særegenhet, samtidig som de forventes å assimilere seg i storsamfunnet.

Les mer