La din røst bli hørt!

The following is an excerpt.

La din røst bli hørt! Slik lyder MiRA-Senterets oppfordring i forbindelse med kommune og fylkestyrevalget i år. Vi spurte noen aktive kvinner med minoritetsbakgrunn hva de legger i slagordet. Hannah Wozene Kvam

Les mer

Utfordringen

The following is an excerpt.

Ved MiRA-Senterets debattforum om valget i september ble det reflektert over betydningen av ordet demokrati. Det viste seg at mange av deltakerne har en forestilling om demokrati som til sammen reflekterer mangfoldet

Les mer