Tid for dialog

The following is an excerpt.

25. november arrangerer MiRA-Senteret en nasjonal dialogkonferanse om menns forebyggende arbeid mot vold mot kvinner med minoritetsbakgrunn. Her kan du finne mer informasjon om hvem som deltar og hva de har å bidra

Les mer

Voldtekt er vold mot kvinner

The following is an excerpt.

Det har vært 116 anmeldte overfallsvoldtekter i Norge hittil i år. Dette har ført til mediaoppslag etter mediaoppslag om forebygging, skyld og etterforskning. Igjen sitter jenter og kvinner som ser seg over

Les mer

Ekskluderende integrering

The following is an excerpt.

Den 14.juni 2011 overleverte Inkluderingsutvalget sin utredning med tittelen: Bedre integrering, til Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. De hadde da jobbet med og analysert denne viktige

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

Integreringslabyrint! Den norske politiske debatten om innvandring og det økte multikulturelle samfunnet ender alltid opp med temaet integrering. Vi blir servert mange ulike tiltak som skal virke

Les mer

Innsendt bidrag: Forandringen

The following is an excerpt.

Forandringen Verden er stor,Fremtiden er snart, Jeg velger hvem jeg vil bli, Jeg vil bli forandringen, forandringen verden trenger, Som en grå larve blir, til en vakker sommer sommerfugl. Dikter: Falis

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret ga ut MiRA-Magasinet – forum for kvinner med minoritetsbakgrunn i hele femten år. Et magasin som i sin tid var Norges eneste blad av og for minoritetskvinner. I MiRA-Magasinet hadde vi anledning til

Les mer