8.mars – Minoritetsjenters flerfoldige rettighetskamp!     

The following is an excerpt.

Sumaya Jirde Ali har fått mye omtale i norsk offentlighet de siste ukene, både av støttespillere men også av de som vil kneble hennes rett til å ytre seg. Hun har som følge av alvorlige trusler, sjikane og hets måtte trekke seg fra en rekke arrangementer og foredrag, blant annet invitasjonen til å holde innlegg på et 8.marsarrangement i Bergen. Hva sier dette om retten til å ytre seg for unge muslimske kvinner som bærer hijab?

Les mer

Fullsatt sal og viktig diskusjon om «Lovens ofre»!

The following is an excerpt.

Tradisjonen tro inviterte MiRA-Senteret til forum for bevisste valg i forkant av kvinnedagen. Med fjorårets hyppige innstramminger og lovendringsforslag som bakteppe for diskusjonen satte vi fokus på lovverket og loven som undertrykkende faktor i mange minoritetskvinners liv. Med innlegg fra et spennende fagligpanel og over 70 engasjerte deltagere ble det en viktig diskusjon under vårt lunsjseminar den 1. mars på Litteraturhuset.

Les mer

Integrering eller lovfestet diskriminering?

The following is an excerpt.

Mange politikere har gjennom offentlige debatter skapt inntrykk av at endringer i utlendingsloven eller andre lovendringer som er rettet kun mot flyktning- og innvandrermiljøer kun rammer en begrenset gruppe av mennesker. Dessverre påvirker disse endringene svært mange ved å begrense rettighetene til tusenvis av samfunnsborgere. Dette forsterker de strukturelle hindringene for bærekraftig integrering av minoriteter – og særlig av minoritetskvinner.

Les mer

Etterlyser mer internasjonal solidaritet

The following is an excerpt.

Årets 8. mars-paroler er klare og engasjementet for kvinnedagen er større enn på lenge. MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi understreker betydningen av metoo-kampanjen, men savner et større fokus på internasjonal solidaritet med verdens flyktningkvinner og kvinner i krig.

Les mer

Norskhet = hvit hudfarge = muligheter?

The following is an excerpt.

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi skriver i Dagsavisens Nye Meninger 5.februar om hvordan hudfarge fortsatt er en markør som symboliserer normen og dermed privilegier i Norge, og hvordan dette får konsekvenser for integreringen av minoritetsbefolkningen.

Les mer

Intervju med Robin Richardson – De som opplever den store urettferdigheten

The following is an excerpt.

Robin Richardson er en britisk forsker, lærer, forfatter og konsulent – blant annet for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) – som gjennom flere tiår har forsket på og skrevet om islamofobi, antirasisme og flerkulturelle samfunn. I anledning MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2017 «Utdanning for likestilling og integrering» deler han i intervju med Ellen Stokland sine tanker omkring historien til en ung, muslimsk jente, om smerte, om utdanning mot islamofobi, om det vi ikke skulle ha lært og håp for fremtiden. 

Les mer

Til hinder for deltakelse!

The following is an excerpt.

Høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet har denne høsten kommet med så tette høringsfrister at det går utover muligheten for små frivillige organisasjoner med meget begrensede ressurser og ha muligheten til å levere. Likevel må det prioriteres fordi begge høringene har alvorlige konsekvenser for innvandrer- og flyktningkvinners liv i Norge. Vårt andre høringssvar på mindre enn en uke slår vi hardt ned på departementets forslag om økt krav om botid for søknad om statsborgerskap.

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

Frp-Keshvari vil kneble minoritetskvinners stemme!  Mazyar Keshvari forvrenger MiRA-Senterets uttalelse om barneekteskap og truer med å kutte statsstøtte til senterets arbeid for minoritetskvinner og unge

Les mer