La meg snakke!

The following is an excerpt.

2012 – NOUenes år! I 2012 har det kommet mange offentlige utredninger (NOUer), blant dem Struktur for likestilling og Politikk for likestilling. Det har også kommet viktige rapporter som gir oss fakta om

Les mer

Vinterglede – julefest

The following is an excerpt.

MiRA-Senterets vinterglede- og julefest var en fremragende suksess. Over et hundretalls gjester i alle aldre koste seg og hadde det utrolig gøy sammen med oss. Gjestene strømmet til hele ettermiddagen til

Les mer

Tilbakeblikk:

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret har i alle år jobbet for å styrke kvinner og ungejenter med minoritetsbakgrunn. Vi har derfor arrangert mange empowerrmentsrettede kurs og workshops som våre brukere har hatt stor nytte av. Høsten

Les mer

Vinterglede – julefest

The following is an excerpt.

Fredag 7.desember inviterer MiRA-Senteret til vinterglede- og julefest. Det blir et spennende og variert program for både store og små. Ta med familie, venner og naboer og kom og kos deg på en kald og mørk

Les mer

Arbeidsledigheten går ned

The following is an excerpt.

– men innvandrerkvinner sliter fortsatt med å komme inn på arbeidsmarkedet Tall fra NAV viser en svak nedgang i arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere i Norge over det siste året. Men det er i første rekke

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

Folk og innvandrere i Kardemommeland! Integrerings- og likestillingsminister Inga Marthe Thorkildsen ønsker at innvandrere som søker om statsborgerskap i Norge skal bestå prøve i samfunnskunnskap. Hun sier til VG

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

Helhetlig integreringspolitikk – savner satsning på minoritetskvinners egne ressurser! På fredag la Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen frem en ny stortingsmelding om en

Les mer

Vellykket dialogkonferanse

The following is an excerpt.

Hvordan bryte ned fordommer og styrke kommunikasjonen mellom foreldre og hjelpeapparat, til beste for barn, foreldre og samfunn? Dette viktige spørsmålet samlet over 80 fagpersoner og studenter fra ulike landsdeler

Les mer

Ny håndbok fra MiRA-Senteret

The following is an excerpt.

Under dialogkonferansen den 19. oktober, lanserte MiRA-Senteret håndboken Til Barnas beste – en håndbok om forebyggende arbeid mot vold i barneoppdragelsen hos minoriteter. I denne håndboken presenterer vi noen

Les mer