Let me speak!

The following is an excerpt.

2011 is completing its cycle in a few days. There have been many great ruptures in this cycle which will affect many people’s lives over a longer period of time and might change the political environment in Norway

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

2011- I løpet av året har vi opplevd en rekke harde slag som vil påvirke mange menneskers liv i lang tid, og muligens forandre den politiske debatten om det kulturelle mangfoldet i Norge, i mange år fremover.

Les mer

Tid for dialog

The following is an excerpt.

25. november arrangerer MiRA-Senteret en nasjonal dialogkonferanse om menns forebyggende arbeid mot vold mot kvinner med minoritetsbakgrunn. Her kan du finne mer informasjon om hvem som deltar og hva de har å bidra

Les mer

Voldtekt er vold mot kvinner

The following is an excerpt.

Det har vært 116 anmeldte overfallsvoldtekter i Norge hittil i år. Dette har ført til mediaoppslag etter mediaoppslag om forebygging, skyld og etterforskning. Igjen sitter jenter og kvinner som ser seg over

Les mer

Let me speak!

The following is an excerpt.

What is integration? The Norwegian political debate about immigration and the increasing presence of diverse communities in every sphere of life always ends up with the issue of integration. In the integration

Les mer

Ekskluderende integrering

The following is an excerpt.

Den 14.juni 2011 overleverte Inkluderingsutvalget sin utredning med tittelen: Bedre integrering, til Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. De hadde da jobbet med og analysert denne viktige

Les mer