Program for seminar på Arendalsuka ute nå!

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret vil være tilstede på Arendalsuka i august og ønsker gjerne å invitere alle interesserte til seminar: «Velferdsstatens fremtid- Minoriteters rettigheter», torsdag 18.august kl. 14.30-15.30.
Gjennom seminaret ønsker vi med utgangspunkt i MiRA-Senterets bok: Velferdsstatens skyggeside-rettighetstap for minoriteter» å rette fokus mot minoritetsbefolkningens tilgang til grunnleggende rettigheter.

Les mer

Norges Kvinnelobby er stiftet

The following is an excerpt.

Norges kvinnelobby ble stiftet mandag 27. januar 2014 av en rekke kvinneorganisasjoner i Norge. Norges kvinnelobby er et samarbeidsforum for organisasjoner som har som formål å ivareta kvinners interesser. Lobbyen

Les mer