Her legger vi ut vårt månedlige nyhets brev

MiRA-Senteret inviterer deg/dere til nasjonalkonferanse

The following is an excerpt.

Stadig flere unge rapporterer om psykiske helseplager, og for jenter i alderen 13-24 år har andelen som rapporterer om psykiske plager som bekymring og stress økt mest. Begreper som «prestasjonssamfunnet» og «flink-pike syndromet» florerer også i den offentlige debatten, men for å forstå psykisk uhelse blant barn og unge er det behov for mer kunnskap om hvordan dette henger sammen med andre områder i livet som livskvalitet, oppvekstsvilkår, fysisk helse, vold og overgrep.

MiRA-Senteret ønsker med dette å invitere deg til å delta på senterets nasjonalkonferanse om: Post-pandemi, psykisk helse og ungdom, tirsdag 27.september kl. 08.30-16.00.

Årets konferanse har mange spennende Keynote speakers både fra Norge og utlandet. Konferansen vil foregå både digitalt på Zoom og med fysisk deltakelse i Tromsø (Radisson Blu Hotel).

Les mer

Kvinnekroppen – ideal og anatomi!

The following is an excerpt.

Mangfold og kroppsrepresentasjon er et åpenbart behov som stor-samfunnet heldigvis begynner å våkne opp og se. Flere unge jenter i MiRA-Senterets nettverk deltok tidligere i mai på workshop om kvinnelig anatomi. På workshopen presenterte vi ulike former av kvinnekroppen, snakket om både bryster og underlivets anatomi og diskuterte kroppspositivisme. Vi fikk også prøvd oss på keramikk og utfoldet oss kreativt i forhold til tema.

Les mer

Økende barnefattigdom og begrensede trygderettigheter for flyktninger i Norge

The following is an excerpt.

Enslige mødre og barn strømmer i disse dager inn i Norge på flukt fra krig og ødeleggelse i Ukraina. Med seg i bagasjen har mange traumatiserende opplevelser. De har måttet forlate nære familiemedlemmer, kjent på dødsfrykt, tap og usikkerhet. I Norge møtes flyktningene fra Ukraina med åpne armer. Dersom flyktningene blir boende i Norge over tid, vil de imidlertid møte et trygdesystem og en utlendingslovgivning som ikke er utformet ut ifra den samme velviljen til flyktninger som vi ser nå

Les mer

Hva er «fasiten» på å være «norsk nok»?

The following is an excerpt.

Tidligere gikk debatten om «norsk nok», slik jeg husker det, ut på at mange etniske minoriteter følte de måtte fremheve sine norske kvaliteter og egenskaper for å bli akseptert som norsk nok. I senere tid har debatten tatt nye vendinger og flere har funnet ro ved å selv kunne definere hva det å være norsk betyr for dem og omfavne at det også kan innebære å ha en flerkulturell bakgrunn – som de kan være stolt av! 

Les mer

Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter

The following is an excerpt.

Følg med på vår nye spalte i MiRA-Senterets nyhetsbrev: Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter. Hver måned deler vi et utdrag fra boken med samme navn og gir deg innblikk i et viktig faglig bidrag om innstramningstiltak som har kommet innen utlendingslovgivningen de siste 15 årene.

Les mer

Kampanjen «Min kropp – Mine grenser» er klar til bestilling

The following is an excerpt.

Minoritetskvinner er en heterogen gruppe med ulike tilnærminger til seksualitet. Felles for dem, er at de ofte utelates av samtalen når det kommer til seksualitet. Denne utelatelsen bygger i stor grad på fordommer og skam i befolkningen på generelt grunnlag. Dersom ikke minoritetskvinner inkluderes i denne samtalen vil de være lettere disponert for de reelle helseutfordringene en seksuell uhelse medfører. Det er dette, MiRA – Senteret ønsker å kjempe mot, med kampanjen Min kropp – Mine grenser.

Les mer

#NORSKNOK

The following is an excerpt.

Å definere vår personlige identitet er viktig for mennesker i alle kulturer. I en stadig mer mangfoldig verden er det blitt enda vanskeligere å finne enkle svar. Dette gjelder ikke minst for minoritetsungdom som på den ene siden ønsker å uttrykke sin kulturelle særegenhet, samtidig som de forventes å assimilere seg i storsamfunnet.

Les mer

Har din organisasjon sluttet seg til protestmarkering for å stoppe rettighetstap for minoriteter 3. mars 2022?

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret mener at det er viktig at de sentrale menneskerettighetsorganisasjonene, innvandrer- og minoritetsorganisasjonene og kvinnebevegelsen står sammen for å stille krav til den nye regjeringen for å reversere rettighetstapet innvandrerkvinner og minoritetsbefolkningen utsettes for!

Fagforbundet, JURK, Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, Antirasistisk Senter, Kvinnefronten, Skeiv Verden, LIN, Sanitetskvinnene, Uloba, Pakistansk familienettverk, OMOD, Visjon Norge, NOAS mfl. er med.

Vi håper at du og din organisasjon vil tilslutte markeringen for å styrke likestilling og likerettigheter til de mest sårbare kvinner blant oss.

Les mer