MiRA-Senteret inviterer deg/dere til nasjonalkonferanse

The following is an excerpt.

Stadig flere unge rapporterer om psykiske helseplager, og for jenter i alderen 13-24 år har andelen som rapporterer om psykiske plager som bekymring og stress økt mest. Begreper som «prestasjonssamfunnet» og «flink-pike syndromet» florerer også i den offentlige debatten, men for å forstå psykisk uhelse blant barn og unge er det behov for mer kunnskap om hvordan dette henger sammen med andre områder i livet som livskvalitet, oppvekstsvilkår, fysisk helse, vold og overgrep.

MiRA-Senteret ønsker med dette å invitere deg til å delta på senterets nasjonalkonferanse om: Post-pandemi, psykisk helse og ungdom, tirsdag 27.september kl. 08.30-16.00.

Årets konferanse har mange spennende Keynote speakers både fra Norge og utlandet. Konferansen vil foregå både digitalt på Zoom og med fysisk deltakelse i Tromsø (Radisson Blu Hotel).

Les mer

Retten til skilsmisse – en realitet for alle?

The following is an excerpt.

For de aller fleste par vil det å gå gjennom en skilsmisse oppleves som en livskrise. Mange vil trenge støtte fra familie og venner til å håndtere utfordringer på både det emosjonelle og det praktiske planet. Likevel er det å skille seg et valg som kan være til det beste når konfliktnivået er høyt og samlivet er destruktivt. På MiRA-Senteret møter vi imidlertid mange kvinner som møter så store utfordringer i skilsmisseprosessen at man kan spørre seg om retten til skilsmisse er reell for disse kvinnene.

Les mer

Kvinnekroppen – ideal og anatomi!

The following is an excerpt.

Mangfold og kroppsrepresentasjon er et åpenbart behov som stor-samfunnet heldigvis begynner å våkne opp og se. Flere unge jenter i MiRA-Senterets nettverk deltok tidligere i mai på workshop om kvinnelig anatomi. På workshopen presenterte vi ulike former av kvinnekroppen, snakket om både bryster og underlivets anatomi og diskuterte kroppspositivisme. Vi fikk også prøvd oss på keramikk og utfoldet oss kreativt i forhold til tema.

Les mer

Hjelp basert på medmenneskelighet og ikke på fysiologisk likheter

The following is an excerpt.

Skrevet av Maria Theresa Jones, prosjektkoordinator

Fredag 11.Mars deltok jeg på demonstrasjon mot sorteringer av flyktninger i Ukraina, foran Stortinget. Mer konkret mot praksisen som etterlot afrikanske studenter på grensen. Det gjorde sterkt inntrykk å være vitne til alle appellantene synge, rope og hyle om hvor smertefullt det er å være vitne til dette, som afrikanske-nordmenn. På et tidspunkt snudde min mørke-hudede venninne seg til meg og spurte om jeg trodde sortering av flyktninger basert på hudfarge er noe som kan skje her også? Hvis, mot all formodning, Norge skulle havne i krig. Ville også vi, som de afrikanske studentene i Ukraina, bli sidestilt i køen på vei ut av landet, selv om vi er født og oppvokst her? Det er dyster tanke, men nødvendig å diskutere. Det er nødvendig å se nærmere på diskusjonene, refleksjonene og perspektivene for bedre forstå, avklare og forebygge det som kan skape langtids fryktstressfaktorer hos veldig mange.

Les mer

Økende barnefattigdom og begrensede trygderettigheter for flyktninger i Norge

The following is an excerpt.

Enslige mødre og barn strømmer i disse dager inn i Norge på flukt fra krig og ødeleggelse i Ukraina. Med seg i bagasjen har mange traumatiserende opplevelser. De har måttet forlate nære familiemedlemmer, kjent på dødsfrykt, tap og usikkerhet. I Norge møtes flyktningene fra Ukraina med åpne armer. Dersom flyktningene blir boende i Norge over tid, vil de imidlertid møte et trygdesystem og en utlendingslovgivning som ikke er utformet ut ifra den samme velviljen til flyktninger som vi ser nå

Les mer

Hva er «fasiten» på å være «norsk nok»?

The following is an excerpt.

Tidligere gikk debatten om «norsk nok», slik jeg husker det, ut på at mange etniske minoriteter følte de måtte fremheve sine norske kvaliteter og egenskaper for å bli akseptert som norsk nok. I senere tid har debatten tatt nye vendinger og flere har funnet ro ved å selv kunne definere hva det å være norsk betyr for dem og omfavne at det også kan innebære å ha en flerkulturell bakgrunn – som de kan være stolt av! 

Les mer