Følg på Live-stream! Rapportlansering: Sosial ulikhet i krisetider!

The following is an excerpt.

Program ute nå! Rapportlansering: Sosial ulikhet i krisetider!

Hvilken effekt har korona-krisen hatt på minoritetsbefolkningen så langt?Har sosial ulikhet og maktstrukturer i samfunnet hatt innvirkning på hvem som rammes hardest i en krisesituasjon? Hvordan kan vi bruke erfaringene som vi har gjort oss gjennom korona-krisen til å styrke det fremtidige arbeidet innenfor forebyggende helsearbeid, arbeidslivs-inkludering og reduksjon av sosial ulikhet?

MiRA-Senteret lanserer den 24. september utredningen «Sosial ulikhet i krisetider!»

Les mer

Hva skjer når UDI bestemmer seg for å kvalitetsvurdere kjærlighet?

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret har fulgt innvandringsdebatten tett i mange år og vi ser at reglene for familieinnvandring stadig innskrenkes av politikere og at det særlig er kvinner og minoriteter som rammes negativt av den politiske maktkampen. Men hva skjer når Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) går lenger enn politikken og lovene? Hva skjer når utlendingsmyndighetene tillegger seg selv et mandat til å kvalitetsvurdere kjærlighet? Jo, da er det mange som ikke klarer å overbevise utlendingsmyndighetene om at deres kjærlighet overgår ønsket om lovlig opphold i Norge. Og når kjærlighetserklæringen ikke strekker til, da utvises man gjerne også fra både Norge og store deler av Europa.

Les mer

HOLD AV DATOEN!

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret inviterer til vår årlige nasjonale rundebordskonferanse.

«Mange stemmer- felles kamp!» – Minoritetskvinner og interseksjonelt likestillingsarbeid den 19.november.

Hold av datoen!

Les mer

En krevende tid der nærhet på avstand er viktig!

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret har i en årrekke jobbet med forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. I korona-perioden har vi sett at manges psykiske helse har blitt forverret og for MiRA-Senteret har det vært svært viktig å kunne tilby workshops og helseforebyggende tilbud blant annet gjennom være en samtalepartner over telefon og gjennom aktiviteter for dem som har hatt tunge dager, følt på ensomhet og redsel.

Les mer

En annerledes sommer der sikkerhet må stå i fokus

The following is an excerpt.

Sommeren står for døren og med det vet vi også at aktiviteten ved og i vannet øker betraktelig. I år blir det også en litt annerledes sommer for oss alle og redningsetatene rundt om i Norge forbereder seg dessverre på økt antall ulykker på og i vann, på veien og i forhold til brannforekomster.

Les mer

Årsrapport 2019

The following is an excerpt.

Året 2019 har vært et svært innholdsrikt og minnerikt jubileumsår for MiRA-Senteret. Vi har arrangert flere seminarer med høy oppslutning og gjennomført flere 30-års jubileumsmarkeringer som har løftet frem en mangeårig likestillingskamp, der minoritetskvinner selv har bidratt mye. I tillegg har møte mellom generasjoner, arbeidskvalifisering, politisk bevisstgjøring med en gjennomgående helhetlig Empowerment-basert metode vært viktige bærebjelker.

Les mer

Årsrapport 2018

The following is an excerpt.

Året 2018 har vært et innholdsrikt og meget hektisk år for MiRA-Senteret. Vi har arrangert flere seminarer med høy oppslutning og fokus mangfoldige former for vold mot kvinner, arbeidskvalifisering og synliggjøring av minoritetskvinners ressurser har vært viktige bærebjelker. Vi har vært en språk- og kunnskapsfremmende arena og arrangert en rekke aktiviteter for nyankomne kvinner og barn i samarbeid med våre engasjerte frivillige.

Les mer

Årsrapport 2017

The following is an excerpt.

Året 2017 har vært et innholdsrikt og meget hektisk år for MiRA-Senteret. Vi har arrangert flere seminarer med høy oppslutning og fokus på politisk bevisstgjøring, utdanning og likestilling for kvinner og unge jenter med minioritetsbakgrunn har vært viktige bærebjelker. Vi har lagt til rette for språk- og kunnskaps-fremmende aktiviteter for nyankomne kvinner og barn og flyttet inn i nye lokaler.

Les mer

Årsrapport 2016

The following is an excerpt.

Året 2016 har vært et innholdsrikt og spennende år for MiRA-Senteret. Vi har arrangert flere seminarer med høy oppslutning og fokus på likestilling for kvinner med minioritetsbakgrunn, lagt til rette for språk-og kunnskapsfremmende aktiviteter for nyankomne kvinner og barn og blitt tildelt Dronningens beskytterskap.

Les mer

Årsrapport 2015

The following is an excerpt.

Året 2015 har vært et innholdsrikt år for MiRA-Senteret med en rekke store begivenheter som besøk av Hennes Majestet Dronning Sonja, tildeling av Juristforbundets rettiskkerhetspris og St. Hallvards-medalje til MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi.

Les mer