MiRA-Senteret inviterer deg/dere til nasjonalkonferanse

The following is an excerpt.

Stadig flere unge rapporterer om psykiske helseplager, og for jenter i alderen 13-24 år har andelen som rapporterer om psykiske plager som bekymring og stress økt mest. Begreper som «prestasjonssamfunnet» og «flink-pike syndromet» florerer også i den offentlige debatten, men for å forstå psykisk uhelse blant barn og unge er det behov for mer kunnskap om hvordan dette henger sammen med andre områder i livet som livskvalitet, oppvekstsvilkår, fysisk helse, vold og overgrep.

MiRA-Senteret ønsker med dette å invitere deg til å delta på senterets nasjonalkonferanse om: Post-pandemi, psykisk helse og ungdom, tirsdag 27.september kl. 08.30-16.00.

Årets konferanse har mange spennende Keynote speakers både fra Norge og utlandet. Konferansen vil foregå både digitalt på Zoom og med fysisk deltakelse i Tromsø (Radisson Blu Hotel).

Les mer

Grensesetting

The following is an excerpt.

Stoler du på magefølelsen din?
Om du har en følelse, eller en opplevelse av at noen andre er ugreie mot deg, må du stole på at din oppfatning er riktig. Ikke umyndiggjør din egen opplevelse. Du fortjener sunne relasjoner med mennesker som løfter deg opp, og gir deg positive øyeblikk i livet. Om du har mennesker rundt deg som drar deg inn i negative, ubehagelig og sårende situasjoner – bør du kanskje vurdere å snu og vende livet ditt vekk fra disse menneskene.

Les mer

Retten til skilsmisse – en realitet for alle?

The following is an excerpt.

For de aller fleste par vil det å gå gjennom en skilsmisse oppleves som en livskrise. Mange vil trenge støtte fra familie og venner til å håndtere utfordringer på både det emosjonelle og det praktiske planet. Likevel er det å skille seg et valg som kan være til det beste når konfliktnivået er høyt og samlivet er destruktivt. På MiRA-Senteret møter vi imidlertid mange kvinner som møter så store utfordringer i skilsmisseprosessen at man kan spørre seg om retten til skilsmisse er reell for disse kvinnene.

Les mer

Kvinnekroppen – ideal og anatomi!

The following is an excerpt.

Mangfold og kroppsrepresentasjon er et åpenbart behov som stor-samfunnet heldigvis begynner å våkne opp og se. Flere unge jenter i MiRA-Senterets nettverk deltok tidligere i mai på workshop om kvinnelig anatomi. På workshopen presenterte vi ulike former av kvinnekroppen, snakket om både bryster og underlivets anatomi og diskuterte kroppspositivisme. Vi fikk også prøvd oss på keramikk og utfoldet oss kreativt i forhold til tema.

Les mer

Interessert i et engasjement på MiRA-Senteret?

The following is an excerpt.

Er du engasjert i spørsmål relatert til likestilling av minoritetskvinner i Norge og ønsker et engasjement på senteret for en periode?

MiRA -Senteret er i stadig vekst, og mottar årlig over 20.000 henvendelser fra kommunalt, statlig og privat hold. Vi tilbyr juridisk bistand, krisehjelp og veiledning, kurs og seminarer, og er et generelt møtested for minoritetskvinner på landsdekkende basis. Vi er derfor alltid på utkikk etter medarbeidere for kortvarige prosjekter og i forhold til senterets faste aktiviteter.

Høres dette spennende ut?

Vi vil gjerne at du sender oss en åpen søknad på post@mirasenteret.no hvis du tenker MiRA-Senteret er et sted du har lyst til å engasjere deg.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Les mer

Hjelp basert på medmenneskelighet og ikke på fysiologisk likheter

The following is an excerpt.

Skrevet av Maria Theresa Jones, prosjektkoordinator

Fredag 11.Mars deltok jeg på demonstrasjon mot sorteringer av flyktninger i Ukraina, foran Stortinget. Mer konkret mot praksisen som etterlot afrikanske studenter på grensen. Det gjorde sterkt inntrykk å være vitne til alle appellantene synge, rope og hyle om hvor smertefullt det er å være vitne til dette, som afrikanske-nordmenn. På et tidspunkt snudde min mørke-hudede venninne seg til meg og spurte om jeg trodde sortering av flyktninger basert på hudfarge er noe som kan skje her også? Hvis, mot all formodning, Norge skulle havne i krig. Ville også vi, som de afrikanske studentene i Ukraina, bli sidestilt i køen på vei ut av landet, selv om vi er født og oppvokst her? Det er dyster tanke, men nødvendig å diskutere. Det er nødvendig å se nærmere på diskusjonene, refleksjonene og perspektivene for bedre forstå, avklare og forebygge det som kan skape langtids fryktstressfaktorer hos veldig mange.

Les mer