Kropp og seksualitet

The following is an excerpt.

En stor brukergruppe hos MiRA-Senteret er unge jenter med minoritetsbakgrunn – og mange av deres henvendelser dreier seg om forhold knyttet til kropp og seksualitet. Et viktig fokus for oss er forebyggende

Les mer

Likestilling, kjønn og rasisme

The following is an excerpt.

MiRA-Senterets virksomhet er tuftet på et ideal om et likestilt samfunn der alle mennesker –uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, kultur og seksualitet – har like muligheter og rettigheter. Særlig arbeider

Les mer