8.mars – Minoritetsjenters flerfoldige rettighetskamp!     

The following is an excerpt.

Sumaya Jirde Ali har fått mye omtale i norsk offentlighet de siste ukene, både av støttespillere men også av de som vil kneble hennes rett til å ytre seg. Hun har som følge av alvorlige trusler, sjikane og hets måtte trekke seg fra en rekke arrangementer og foredrag, blant annet invitasjonen til å holde innlegg på et 8.marsarrangement i Bergen. Hva sier dette om retten til å ytre seg for unge muslimske kvinner som bærer hijab?

Les mer

Integrering eller lovfestet diskriminering?

The following is an excerpt.

Mange politikere har gjennom offentlige debatter skapt inntrykk av at endringer i utlendingsloven eller andre lovendringer som er rettet kun mot flyktning- og innvandrermiljøer kun rammer en begrenset gruppe av mennesker. Dessverre påvirker disse endringene svært mange ved å begrense rettighetene til tusenvis av samfunnsborgere. Dette forsterker de strukturelle hindringene for bærekraftig integrering av minoriteter – og særlig av minoritetskvinner.

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

Barnevern til besvær? Norge har undertegnet FNs barnekonvensjon og forpliktet seg til å beskytte barns rettigheter. Barnevernet er et viktig organ for å håndheve lovverket, men hvorfor opplever mange møtet med

Les mer

Regjeringen bør handle nå!

The following is an excerpt.

FNs rasediskrimineringskomité (CERD) har kommet med sine anbefalinger til norske myndigheter hva gjelder å sikre alle borgere like rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, hudfarge eller oppholdsstatus. 

Les mer

Rettighetspolitikk gir god integrering!

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret oppfordrer justisminister Anders Anundsen å samarbeide med sin kollega statsråd Solveig Horne for å styrke rettssikkerhet og likestilling av minoritetskvinner og forebygge vold i nære relasjoner.

Les mer