La meg snakke!

The following is an excerpt.

Barnevern til besvær? Norge har undertegnet FNs barnekonvensjon og forpliktet seg til å beskytte barns rettigheter. Barnevernet er et viktig organ for å håndheve lovverket, men hvorfor opplever mange møtet med

Les mer

Regjeringen bør handle nå!

The following is an excerpt.

FNs rasediskrimineringskomité (CERD) har kommet med sine anbefalinger til norske myndigheter hva gjelder å sikre alle borgere like rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, hudfarge eller oppholdsstatus. 

Les mer

Rettighetspolitikk gir god integrering!

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret oppfordrer justisminister Anders Anundsen å samarbeide med sin kollega statsråd Solveig Horne for å styrke rettssikkerhet og likestilling av minoritetskvinner og forebygge vold i nære relasjoner.

Les mer

Raseriets kraft kan forvandles

The following is an excerpt.

Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse (ECRI) har uttrykt sin bekymring over rasisme i Norge i en ny rapport. Ifølge rapporten er det betenkelig at innvandrere opplever mye diskriminering på

Les mer