Valentinerne reiser seg mot voldtekt!

The following is an excerpt.

Alle undersøkelser viser at voldsbruk fra nær partner er den vanligste formen for vold mot kvinner verden over. Tall fra FN viser at gjennomsnittlig en av tre kvinner opplever å bli slått, voldtatt eller på

Les mer

E-resept til Oslo

The following is an excerpt.

E-resept innføres i Oslo fra 16. oktober. Mer enn 4 millioner resepter er allerede sendt elektronisk i resten av landet. Å bruke e-resept øker sikkerheten og forenkler hverdagen for både befolkningen, leger, og

Les mer

MiRA mener

The following is an excerpt.

MiRA-Senterets høringsuttalelse vedrørende NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling kan nå leses på nett. Trykk her for å lese uttalelsen.

Les mer

MiRA mener

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret gav i august innspill til regjeringens lovforslag om rett til lønn under ammefri. Allerede i dag har alle ammende mødre rett til å ta fri fra jobb i forbindelse med amming av barn. Mange

Les mer

Heksejakt på asylsøkere!

The following is an excerpt.

Lykkejegere, kriminelle og bråkmakere, det er bare noen av betegnelsene som blir assosiert med mennesker som er på flukt, og som søker asyl i for eksempel Norge, og andre vestlige land. Det man ofte glemmer, er at

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

Mangfold av selvrepresentasjoner er viktig men hva med feminismedebatten?7. juni markeres det med en paneldebatt hos Aschehoug forlag, at boka ”Utilslørt- Muslimske RÅtekster” ble lansert for ett år siden.

Les mer

Grunnloven og menneskerettigheter

The following is an excerpt.

I 2014 er det Grunnlovsjubileum i Norge. I den anledning nedsatte Stortingets presidentskap i 2009 et utvalg som skulle vurdere om flere menneskerettigheter skal tas inn i Grunnloven. Menneskerettighetsutvalgets

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

Norsk nasjonaldag og mangfold! Et historisk tilbakeblikk fra 80- tallet forteller oss mye om den nye rasismens oppvekst i Norge. Innvandrerfiendtlige kvinner og menn som Vivi Krogh og Arne Myrdal sto i spissen for å

Les mer