Likestilt på majoritetens premisser?

The following is an excerpt.

Innlegg holdt av likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik på MiRA-senterets debattmøte om minoritetskvinner og likestilling, 6. mars 2012. – om minoritetskvinners likestillingsutfordringer Har

Les mer

Eldrebølgen treffer også minoritetene!

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi

Leder for MiRA-Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Levealderen øker og det blir flere og flere eldre i Norge. I følge SSB vil det være dobbelt så mange eldre i 2050, som det var i 2002. Dette har resultert i en økende diskusjon rundt sykehjem, hjemmehjelpstjenesten og generell eldreomsorg i det offentlige Norge. Valgkampen, som nå er i full sving, diskuterer den eldre garde med store løfter, sterke ord og høy temperatur.

Les mer

Carl I. Hagen gjør det igjen!

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi

Leder, MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn                                                                                                             

«Skal vi gjenta det gamle politiske mønsteret og gå løs på Carl I. Hagen (Frp) fordi han har kommet med ufølsomme uttalelse om terrorhandlinger i Oslo og på Utøya? Er ikke det Hagen ønsker med slike utspill – mer mediaoppmerksomhet for sine synspunkter?  Det er viktig at vi følger med på Carl I. Hagens utspill og arresterer ham på det når han baserer sin politiske retorikk på faktafeil.

Les mer

Tør dere ta debatten?

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi

Leder, MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Det må ikke bli sånn etter 22. juli at vi ikke tør å ta debatten om hvilket Norge vi ønsker oss i framtida. Å ikke ta denne debatten nå kan i beste fall kategoriseres som en politisk snarvei.

Les mer

Er dette et spørsmål om hvem som skal stenges ute?

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi

Leder, MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Etter den forferdelige tragedien 22. juli er direktør i Utlendingsdirektoratet, Ida Børresen, en av mange som tar til orde for ”en annen tone i innvandringsdebatten”. I en kommentar i Aftenposten 01.08.2011 stiller hun spørsmål om ”hvem som skal stenges ute”.

Les mer

Statens tildelingspolitikk svekker MiRA-Senterets arbeid for og med minoritetskvinner

The following is an excerpt.
Image

Faksimile 06.07.2010

Ressursløst senter? (Klassekampen)

MiRA-Senteret, minoritetskvinnenes ressurssenter, har i år mottatt betydelig redusert støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til sitt forebyggende arbeid mot Tvangsekteskap. Vi ser med bekymring på at støtte til minoritetenes egne organisasjoner reduseres. Gjennom en slik tildelingspolitikk brukes organisasjoner som er drevet av minoriteter kun som serviceleverandører og ikke som faglige aktører på området.

Les mer

Mannlige ofre for tvangsekteskap (Dagbladet)

The following is an excerpt.

Image

Faksimile 23.01.2010

Tvangsekteskap er en patriarkalsk undertrykkingsform mot kvinner, selv om menn er ofre i noen tilfeller.

MiRA-Senteret ser positivt på synliggjøringen av tvangsekteskap av unge menn med minoritetsbakgrunn i mediene den senere tiden. Vi har med interesse fulgt opp guttenes rolle i tvangsekteskapsdebatten, hvor de fremstilles som ofre for denne tradisjonen. Generelt i medier fremstilles unge menn som en av tre følgende karakterer; overgriper, kontrollør eller offer. Som overgriper fremstilles de som utøver av vold. Som kontrollør blir de den som passer på sine søsken, i all hovedsak søstre, for å se hvordan de oppfører seg – moralsk eller umoralsk – for så å rapportere dette videre til familien. Som offer fremstilles de gjerne som en som blir frarøvet sin kjæreste som skal tvangsgiftes, eller en som selv står i fare for å bli giftet bort mot sin vilje.

Les mer

Paradoksenes politikk (Klassekampen)

The following is an excerpt.

Av Turid Heiberg

Jeg har fulgt norsk innvandringspolitikk i over 25 år og slutter ikke å forbauses over paradoksene i debatten. I disse årene har media, akademikere, politikere og folk flest debattert, kranglet og foreslått løsninger om hva vi skal tenke og føle. Liker vi innvandringen eller gjør vi det ikke? Et nytt utlendingsregelverk er nå i støpeskjeen, som dessverre heller ikke tydeliggjør innvandringens betydning for norsk historie.

Les mer

Antirasisme og kvinnekamp (Klassekampen)

The following is an excerpt.

Av Turid Heiberg

Det er ikke uvanlig at Mirasenterets arbeid over 20 år usynliggjøres i media og i andre sammenhenger. Men jeg blir trist når dette skjer også i Klassekampen, som i mange år var opptatt av å følge opp vårt antirasistiske budskap til kvinnebevegelsen og andre. Om avisen nåtidige journalister tok seg bryderiet ville de finne mange artikler om senterets arbeid allerede fra tidlig på 80-tallet. Vi startet opp i 1979 og het dengang Foreign Women’s Group (FWG). På 90-tallet fikk vi midler gjennom NRKs TV-aksjon for kvinner i sør til å etablere oss som en institusjon med navnet MiRA-Senteret.

Les mer