Heksejakt på asylsøkere!

The following is an excerpt.

Lykkejegere, kriminelle og bråkmakere, det er bare noen av betegnelsene som blir assosiert med mennesker som er på flukt, og som søker asyl i for eksempel Norge, og andre vestlige land. Det man ofte glemmer, er at

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

Mangfold av selvrepresentasjoner er viktig men hva med feminismedebatten?7. juni markeres det med en paneldebatt hos Aschehoug forlag, at boka ”Utilslørt- Muslimske RÅtekster” ble lansert for ett år siden.

Les mer

Grunnloven og menneskerettigheter

The following is an excerpt.

I 2014 er det Grunnlovsjubileum i Norge. I den anledning nedsatte Stortingets presidentskap i 2009 et utvalg som skulle vurdere om flere menneskerettigheter skal tas inn i Grunnloven. Menneskerettighetsutvalgets

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

Norsk nasjonaldag og mangfold! Et historisk tilbakeblikk fra 80- tallet forteller oss mye om den nye rasismens oppvekst i Norge. Innvandrerfiendtlige kvinner og menn som Vivi Krogh og Arne Myrdal sto i spissen for å

Les mer

Likestilt på majoritetens premisser?

The following is an excerpt.

Innlegg holdt av likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik på MiRA-senterets debattmøte om minoritetskvinner og likestilling, 6. mars 2012. – om minoritetskvinners likestillingsutfordringer Har

Les mer

Eldrebølgen treffer også minoritetene!

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi

Leder for MiRA-Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Levealderen øker og det blir flere og flere eldre i Norge. I følge SSB vil det være dobbelt så mange eldre i 2050, som det var i 2002. Dette har resultert i en økende diskusjon rundt sykehjem, hjemmehjelpstjenesten og generell eldreomsorg i det offentlige Norge. Valgkampen, som nå er i full sving, diskuterer den eldre garde med store løfter, sterke ord og høy temperatur.

Les mer

Carl I. Hagen gjør det igjen!

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi

Leder, MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn                                                                                                             

«Skal vi gjenta det gamle politiske mønsteret og gå løs på Carl I. Hagen (Frp) fordi han har kommet med ufølsomme uttalelse om terrorhandlinger i Oslo og på Utøya? Er ikke det Hagen ønsker med slike utspill – mer mediaoppmerksomhet for sine synspunkter?  Det er viktig at vi følger med på Carl I. Hagens utspill og arresterer ham på det når han baserer sin politiske retorikk på faktafeil.

Les mer

Tør dere ta debatten?

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi

Leder, MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Det må ikke bli sånn etter 22. juli at vi ikke tør å ta debatten om hvilket Norge vi ønsker oss i framtida. Å ikke ta denne debatten nå kan i beste fall kategoriseres som en politisk snarvei.

Les mer

Er dette et spørsmål om hvem som skal stenges ute?

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi

Leder, MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Etter den forferdelige tragedien 22. juli er direktør i Utlendingsdirektoratet, Ida Børresen, en av mange som tar til orde for ”en annen tone i innvandringsdebatten”. I en kommentar i Aftenposten 01.08.2011 stiller hun spørsmål om ”hvem som skal stenges ute”.

Les mer

Statens tildelingspolitikk svekker MiRA-Senterets arbeid for og med minoritetskvinner

The following is an excerpt.
Image

Faksimile 06.07.2010

Ressursløst senter? (Klassekampen)

MiRA-Senteret, minoritetskvinnenes ressurssenter, har i år mottatt betydelig redusert støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til sitt forebyggende arbeid mot Tvangsekteskap. Vi ser med bekymring på at støtte til minoritetenes egne organisasjoner reduseres. Gjennom en slik tildelingspolitikk brukes organisasjoner som er drevet av minoriteter kun som serviceleverandører og ikke som faglige aktører på området.

Les mer