Mannlige ofre for tvangsekteskap (Dagbladet)

The following is an excerpt.

Image

Faksimile 23.01.2010

Tvangsekteskap er en patriarkalsk undertrykkingsform mot kvinner, selv om menn er ofre i noen tilfeller.

MiRA-Senteret ser positivt på synliggjøringen av tvangsekteskap av unge menn med minoritetsbakgrunn i mediene den senere tiden. Vi har med interesse fulgt opp guttenes rolle i tvangsekteskapsdebatten, hvor de fremstilles som ofre for denne tradisjonen. Generelt i medier fremstilles unge menn som en av tre følgende karakterer; overgriper, kontrollør eller offer. Som overgriper fremstilles de som utøver av vold. Som kontrollør blir de den som passer på sine søsken, i all hovedsak søstre, for å se hvordan de oppfører seg – moralsk eller umoralsk – for så å rapportere dette videre til familien. Som offer fremstilles de gjerne som en som blir frarøvet sin kjæreste som skal tvangsgiftes, eller en som selv står i fare for å bli giftet bort mot sin vilje.

Les mer

Paradoksenes politikk (Klassekampen)

The following is an excerpt.

Av Turid Heiberg

Jeg har fulgt norsk innvandringspolitikk i over 25 år og slutter ikke å forbauses over paradoksene i debatten. I disse årene har media, akademikere, politikere og folk flest debattert, kranglet og foreslått løsninger om hva vi skal tenke og føle. Liker vi innvandringen eller gjør vi det ikke? Et nytt utlendingsregelverk er nå i støpeskjeen, som dessverre heller ikke tydeliggjør innvandringens betydning for norsk historie.

Les mer

Antirasisme og kvinnekamp (Klassekampen)

The following is an excerpt.

Av Turid Heiberg

Det er ikke uvanlig at Mirasenterets arbeid over 20 år usynliggjøres i media og i andre sammenhenger. Men jeg blir trist når dette skjer også i Klassekampen, som i mange år var opptatt av å følge opp vårt antirasistiske budskap til kvinnebevegelsen og andre. Om avisen nåtidige journalister tok seg bryderiet ville de finne mange artikler om senterets arbeid allerede fra tidlig på 80-tallet. Vi startet opp i 1979 og het dengang Foreign Women’s Group (FWG). På 90-tallet fikk vi midler gjennom NRKs TV-aksjon for kvinner i sør til å etablere oss som en institusjon med navnet MiRA-Senteret.

Les mer

Muslimske kvinners rett til skilsmisse (Dagbladet)

The following is an excerpt.

Av Attia Mirza

KOMMUNALKOMITEEN på Stortinget, med Arbeiderpartiet i spissen, har luftet et forslag som skal berge muslimske kvinner ut av religiøse ekteskapskontrakter. Forslaget fra Arbeiderpartiets fraksjon baserer seg på at norske myndigheter ikke skal godkjenne religiøse ekteskapskontrakter hvor kvinnen har fraskrevet seg retten til skilsmisse, fra de land hvor lik rett til skilsmisse er sikret i loven, f.eks. Pakistan. Ekteskapskontrakter med slike klausuler vil ikke kunne danne basis for familiegjenforening i Norge.

Les mer

Hvite lover og hvit praksis (Klassekampen)

The following is an excerpt.

Av Turid Heiberg

Det er et paradoks at samtidig som menneskerettighetene innarbeides i det norske lovverket, så fortsetter prosessen med utviklingen av to kategorier rettigheter alt avhengig av statsborgerlig bakgrunn og oppholdsstatus.

Les mer

Kjære Katrine Aspaas

The following is an excerpt.

Vi kjenner deg som et intelligent og tenkende menneske og vi forstår hvorfor du får mye spalteplass i landets største avis. Vi har lest ditt åpne brev til Mullah Krekar (På en Søndag, Aftenposten, 2 mai) , og vi regner med at du forsøker å forstå hva vi mener.

Les mer

Satsning på ungdom er sikring av vår fremtid (Dagbladet)

The following is an excerpt.

Av Meltem Safak Lundsten

Unge jenter med minoritetsbakgrunn har lenge vært et omdiskutert tema og jentene opplever ofte enorm fokus runds seg som gruppe. Ofte er dette fokuset svært negativ og gir ingen håp og mulighet for at jentene skal kunne gå et trygd liv i møte. MiRA-Senteret har i en årrekke jobbet med spørsmål knyttet til kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. På egne premisser har vært et viktig målsetting og tilnærningen vår har alltid vært å se på alle kvinner og jenter som kontakter oss som ressurs. Gjennom for eksempel krisehjelp og rådgivning, veiledning og oppfølgning, kursvirksomhet, skolesatsning og mobilisering har vårt mål alltid vært å hjelpe kvinner til å komme seg ut av en krisesituasjon og forebyggende arbeid har vært et viktig ledd i dette arbeidet.

Les mer

Buisness as usual (Klassekampen)

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi

Nå er milleniumsfeberen på tilbakegang og livet er tilbake i sin vante gjenge. En av de første tingene vi blir presentert for er Barne- og familiedepartementets (BFDs) forslag til endringer i Likestillingsloven av 1978, og det er allerede glemt at vi med det nye milleniumet fikk sjansen til å rette opp tidligere feil.

Les mer