Dette er noen av kampanjene vi på MiRA-Senteret har hatt og holder på med. Vi har opptil flere prosjekter gående på samme tid. Noen går over flere år, andre over en mindre periode.

Hvem blir ofret i budsjettforliket? Bli med oss og si NEI til økt botidskrav!

The following is an excerpt.

Uten offentlig debatt eller komitébehandling har nå regjeringspartiene og FrP vedtatt å skjerpe botidskravet fra 3 til 5 år for å få permanent oppholdstillatelse for flyktninger og personer som har opphold som familiegjenforent med en flyktning. MiRA-Senteret mener at det er uakseptabelt, og en trussel mot demokratiet, at så viktige regelendringer gjøres uten offentlig debatt. Innvandringspolitikken angår rettighetene til minoritetsbefolkningen, og det er en svært bekymringsfull utvikling at rettigheter med store konsekvenser for likestilling og integrering ofres på denne måten.

Les mer

Vinner av fotokampanjen #youreverydaystruggle

The following is an excerpt.

Under MiRA-Senterets nasjonale nettverkskonferanse 29.november ble vinneren av høstens store fotokampanje #youreverydaystruggle kåret. Statssekretær i BLD, Kai-Morten Terning, overrakte prisen til den heldige

Les mer

MiRA-Senteret har invitert…

The following is an excerpt.

ImageMiRA-Senteret har til nå avholdt syv dialoglunsjer med partiene Venstre, Rødt, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Les mer

Dette mener Arbeiderpartiet

The following is an excerpt.

ImageArbeiderpartiet er imot kontantstøtten, og vil gradvis avvikle støtten når full barnehagedekning er oppnådd og alternative ordninger etablert. Arbeiderpartiet er for å tilby gratis kjernetid i barnehage for alle 3–5-åringer i områder med mange minoritetsspråklige, og utvide ordningen til flere områder enn i dag.

Les mer

Dette mener Høyre

The following is an excerpt.

ImageHøyre vil videreføre kontantstøtten for å sikre foreldrene valgfrihet. Høyre er for å styrke tilbudet om fireårskontroll, språkkontroll og opplæring av barn i innvandrerfamilier.

Les mer

«La din røst bli hørt» – Valg 2009

The following is an excerpt.

 MiRA-Senteret lanserte den 27. april sin valgkampanje «La din røst bli hørt». Alle de politiske partiene ble invitert til dialoglunsj på MiRA-Senteret for å snakke om spørsmål som berører og opptar minoritetskvinner. Vi har i etterkant av møtene oppsummert partienes minoritetspolitikk slik at velgerne kan få nyttig informasjon om hvilket parti som imøtekommer sine behov og ønsker på en best mulig måte.

Les mer