Dette er noen av kampanjene vi på MiRA-Senteret har hatt og holder på med. Vi har opptil flere prosjekter gående på samme tid. Noen går over flere år, andre over en mindre periode.

NEI til økt botidskrav!

The following is an excerpt.

I slutten av 2020 vedtok regjeringspartiene og FrP å skjerpe botidskravet fra 3 til 5 år for permanent oppholdstillatelse for flyktninger og personer som har opphold som familiegjenforent med en flyktning. FrPs innstramminger i budsjettavtalen ble hastet igjennom på Stortinget, uten komitébehandling og offentlig debatt. MiRA-Senteret stiller seg kritisk til at regelendringer med alvorlige konsekvenser for en sårbar gruppe mennesker gjøres på denne måten. Vi er også bekymret over retorikken som brukes om flyktninger som benytter seg av sin menneskerett til å søke om asyl, og hvilke konsekvenser det har for deres rettsikkerhet og det kommende stortingsvalget.
Så fort vi ble oppmerksomme på budsjettforliket, startet vi et digitalt opprop og har hittil samlet inn over 300 underskrifter. Men engasjementet rundt oppropet utspilte seg også i kommentarfeltene våre på sosiale medier, hvor fremmedfiendtlig retorikk florerte.

Les mer

Hvem blir ofret i budsjettforliket? Bli med oss og si NEI til økt botidskrav!

The following is an excerpt.

Uten offentlig debatt eller komitébehandling har nå regjeringspartiene og FrP vedtatt å skjerpe botidskravet fra 3 til 5 år for å få permanent oppholdstillatelse for flyktninger og personer som har opphold som familiegjenforent med en flyktning. MiRA-Senteret mener at det er uakseptabelt, og en trussel mot demokratiet, at så viktige regelendringer gjøres uten offentlig debatt. Innvandringspolitikken angår rettighetene til minoritetsbefolkningen, og det er en svært bekymringsfull utvikling at rettigheter med store konsekvenser for likestilling og integrering ofres på denne måten.

Les mer

Vinner av fotokampanjen #youreverydaystruggle

The following is an excerpt.

Under MiRA-Senterets nasjonale nettverkskonferanse 29.november ble vinneren av høstens store fotokampanje #youreverydaystruggle kåret. Statssekretær i BLD, Kai-Morten Terning, overrakte prisen til den heldige

Les mer

MiRA-Senteret har invitert…

The following is an excerpt.

ImageMiRA-Senteret har til nå avholdt syv dialoglunsjer med partiene Venstre, Rødt, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Les mer

Dette mener Arbeiderpartiet

The following is an excerpt.

ImageArbeiderpartiet er imot kontantstøtten, og vil gradvis avvikle støtten når full barnehagedekning er oppnådd og alternative ordninger etablert. Arbeiderpartiet er for å tilby gratis kjernetid i barnehage for alle 3–5-åringer i områder med mange minoritetsspråklige, og utvide ordningen til flere områder enn i dag.

Les mer

Dette mener Høyre

The following is an excerpt.

ImageHøyre vil videreføre kontantstøtten for å sikre foreldrene valgfrihet. Høyre er for å styrke tilbudet om fireårskontroll, språkkontroll og opplæring av barn i innvandrerfamilier.

Les mer