Dette er noen av kampanjene vi på MiRA-Senteret har hatt og holder på med. Vi har opptil flere prosjekter gående på samme tid. Noen går over flere år, andre over en mindre periode.

Dette mener Kristelig Folkeparti

The following is an excerpt.

ImageKristelig Folkeparti vil tilby gratis kjernetid for minoritetsbarn fra de er 3 år. Kristelig Folkeparti vil ha oppsøkende integreringskonsulenter i barnehagene.

Les mer

Dette mener Fremskrittspartiet

The following is an excerpt.

ImageFremskrittspartiet vil opprettholde kontantstøtten, men legge den inn i en samlet barnetrygd. Fremskrittspartiet er i mot morsmålsundervisning i skolen og mener morsmålsopplæringen faller utenfor det offentliges ansvarsområde.

Les mer

Dette mener Venstre

The following is an excerpt.

ImageVenstre mener at dagens introduksjonstid må forlenges og vil belønne de innvandrerne som består norsktesten etter endt introduksjonskurs ved å gjøre en del av introduksjonsstønaden om til bonus.

Les mer

Minoritetsjenter viser mot

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret ønsker å berømme minoritetsjenter som nå viser mot til å kreve retten til selvbestemmelse over eget liv. Allerede i juni kunne barnevernet i Drammen fortelle om minoritetsjenter som frykter de skal

Les mer

MiRA-Magasinet lever videre?

The following is an excerpt.

Etter 11 år har MiRA-Magasinet fortsatt liten økonomisk støtte og er i stadig fare for å nedlegges. Minoritetskvinner har i alle disse årene kjempet for å kunne opprettholde et faglig og kunstnerisk nivå på

Les mer

JENTER KAN

The following is an excerpt.

Ta del i MiRA-Senterets kampanje JENTER KAN. Vis at du er engasjert og synliggjør dine synspunkter. Delta i debatten og bidra til å skape diskusjon. Vis at jenter kan: Ta ordet, velge selv, bestemme selv, sette

Les mer