La meg snakke!

The following is an excerpt.

#Metoo-kampanjen begrenser seg ikke til seksuell trakassering i arbeidslivet. Bevegelsen må forstås i en kontekst av strukturelle forhold og stereotypiske fremstillinger av kvinner, som også påvirker synet på trakassering og vold. 15. november står dette på dagsorden på MiRA-Senterets nasjonalkonferanse #Metoo – mangfoldige former for vold mot kvinner.

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

I august ble det kjent at småbarnsfaren «Josef» var blitt sagt opp som assistent ved Ekeberg skole fordi han ikke ønsket å håndhilse på kvinnelige kolleger. Saken har vekket sterke reaksjoner og sparket nærmest automatisk i gang debatten om kvinnesynet i Islam. Jeg mener dette er en avsporing og at saken bør løfte frem en prinsipiell debatt om rettsikkerheten til de som ønsker å være annerledes i et mangfoldig demokrati.

Les mer

MiRA på Mela

The following is an excerpt.

Oslos møteplass for et mangfoldig kulturelt felleskap!
Det har blitt en hyggelig tradisjon for MiRA-Senteret å delta med egen stand på Melafestivalen. I år var intet unntak. Med mange engasjerte frivillige

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

Kvinners selvbestemmelse over egen kropp og eierskap til egen seksualitet er en forutsetning for kvinnefrigjøring og likestilling. MiRA-Senteret gratulerer hele kvinnebevegelsen med 40-årsfeiringen av abortloven, og fortsetter arbeidet for seksuelle rettigheter og seksuell frigjøring.

Les mer

Barnefattigdom i Norge

The following is an excerpt.

Hvorfor skjevfordeling mellom minoritets- og majoritetsfamilier
Barnefattigdom har de siste årene økt jevnlig og i dag lever 10 % av alle barn i Norge under fattigdomsgrensen. Over halvparten av disse er barn med minoritetsbakgrunn. Dette er tall vi ser på med stor bekymring.

Les mer

Viktig diskusjon om fattigdom på MiRA-Senteret!

The following is an excerpt.

I april kom ferske tall fra Statistisk sentralbyrå om lavinntektsfamilier i Norge. Statistikken vitner om en bekymringsfull utvikling og bekrefter behovet for et mer inkluderende arbeidsliv med en ny lønnspolitikk, der også «fattige» innvandrerbarn ses som ressurser og samfunnsbyggere for fremtiden. Med dette som bakteppe inviterte MiRA-Senteret til et lunsjseminar med tittelen « Er fattigdom selvvalgt?» 19.juni. For første gang i nye lokaler.

Les mer

Ærespris til «De skamløse jentene»

The following is an excerpt.

Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour og Amina Bile ble lørdag 16.juni tildelt Gina Krogs ærespris for sin innsats mot undertrykkende samfunnsnormer og oppgjør med skamregimet. MiRA-Senteret gratulerer!

Les mer

Er fattigdom selvvalgt? Bli med på debatten!

The following is an excerpt.

VELKOMMEN til  lunsjseminar på MiRA-Senteret , tirsdag 19. juni , 10.30-13.00!

I panelet sitter forsker, Hilde Lidèn, varaordfører i Oslo Khamshajiny Gunaratnam, MiRA-Senterets rådgiver, Khansa Asghar Ali, stortingsrepresentant, Guri Melby (Venstre),BU-representant og sosialarbeider, Reza Rezaee og Seher Aydar (Rødt).

Send din påmelding til post@mirasenteret.no innen 12.juni for  og bli med på en høyaktuell debatt.

Les mer