20-årsjubileum for MiRA-Senteret!

The following is an excerpt.

 Vi feirer 20 års kamp for likestilling for minoritetskvinner den 14. november med en spennende aktivitetsmesse på dagen og en forrykende konsert på Cosmopolite på kvelden. Start dagen med noen magedansetrinn, rap med hiphop-duoen Poetic Pilgrimage, eksperimenter med Norsk Teknisk museum og mye mer. På kvelden braker det løs på Cosmopolite med blant annet Samsaya, Queendom og Kohinoor. Vi inviterer alle til å være med og feire jubileet – velkommen!

Les mer

MiRA-Senteret har invitert…

The following is an excerpt.

ImageMiRA-Senteret har til nå avholdt syv dialoglunsjer med partiene Venstre, Rødt, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Les mer

Dette mener Arbeiderpartiet

The following is an excerpt.

ImageArbeiderpartiet er imot kontantstøtten, og vil gradvis avvikle støtten når full barnehagedekning er oppnådd og alternative ordninger etablert. Arbeiderpartiet er for å tilby gratis kjernetid i barnehage for alle 3–5-åringer i områder med mange minoritetsspråklige, og utvide ordningen til flere områder enn i dag.

Les mer

Dette mener Høyre

The following is an excerpt.

ImageHøyre vil videreføre kontantstøtten for å sikre foreldrene valgfrihet. Høyre er for å styrke tilbudet om fireårskontroll, språkkontroll og opplæring av barn i innvandrerfamilier.

Les mer

«La din røst bli hørt» – Valg 2009

The following is an excerpt.

 MiRA-Senteret lanserte den 27. april sin valgkampanje «La din røst bli hørt». Alle de politiske partiene ble invitert til dialoglunsj på MiRA-Senteret for å snakke om spørsmål som berører og opptar minoritetskvinner. Vi har i etterkant av møtene oppsummert partienes minoritetspolitikk slik at velgerne kan få nyttig informasjon om hvilket parti som imøtekommer sine behov og ønsker på en best mulig måte.

Les mer

Dette mener Kristelig Folkeparti

The following is an excerpt.

ImageKristelig Folkeparti vil tilby gratis kjernetid for minoritetsbarn fra de er 3 år. Kristelig Folkeparti vil ha oppsøkende integreringskonsulenter i barnehagene.

Les mer

Dette mener Fremskrittspartiet

The following is an excerpt.

ImageFremskrittspartiet vil opprettholde kontantstøtten, men legge den inn i en samlet barnetrygd. Fremskrittspartiet er i mot morsmålsundervisning i skolen og mener morsmålsopplæringen faller utenfor det offentliges ansvarsområde.

Les mer