Dette mener Venstre

The following is an excerpt.

ImageVenstre mener at dagens introduksjonstid må forlenges og vil belønne de innvandrerne som består norsktesten etter endt introduksjonskurs ved å gjøre en del av introduksjonsstønaden om til bonus.

Les mer

Politisk omskåret hijab debatt!

The following is an excerpt.

USA 2004Det har blusset opp en opphetet debatt om bruk av hijab som en del av uniformen til politiet i mediene de siste dagene. Etnisk norske feminister med noen støttespillere fra minoritetsmiljøene har gått så langt som til å sammenlikne hijab med kjønnslemlestelse. Det minner meg om utsagnet til den egyptiske forfatteren Nawal El Sadawi på 80-tallet om at vestlige feminister er mentalt omskåret slik at de ikke klarer å relatere seg til muslimske kvinner og deres kamp for likestilling. Debatten om hijab som en del av politiuniformen belyser flere dimensjoner ved likestillingspolitikk i Norge. Det er derfor vi må ta den på alvor!

Les mer

Minoritetskvinner inviterer til konferansen: Tvangsekteskap er ikke min kultur!

The following is an excerpt.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner har satt i gang en landsdekkende kampanje for å forebygge tvangsekteskap. Kampanjen har fått tittelen Tvangsekteskap er ikke min kultur! Målet er å styrke og engasjere kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn, heve kompetansen i hjelpeapparatet og bringe minoritetskvinners egne perspektiver inn i tvangsekteskapsdebatten.

Les mer

Vanskelig situasjon for minoritetskvinner med hiv/aids. «Et liv i skyggen»

The following is an excerpt.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner inviterer til konferanse om minoritetskvinner og hiv/aids. Konferansen vil blant annet sette fokus på helseomsorgen til papirløse og de juridiske rettighetene til minoritetskvinner med hiv/aids. Kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn som har hiv eller aids lever på mange måter i en skyggetilværelse, og det finnes lite kunnskap om deres situasjon.

Les mer

Hjelpeapparatet desperate etter kunnskap. Politikerne uteblir. Minoritetskvinner og psykisk helse

The following is an excerpt.

Etter at MiRA-Senteret for noen uker siden sendte ut invitasjoner til sin nasjonale konferanse om minoritetskvinner og psykisk helse har ikke telefonen stått stille på senteret. Responsen fra det offentlige hjelpeapparatet har vært enorm. Konferansen ble fulltegnet to uker før dagen, og over 50 personer står på venteliste. Dette er et tydelig signal om at minoritetskvinners egne perspektiver og løsninger blir møtt med interesse fra de som til daglig møter minoritetskvinner gjennom sitt arbeid, blant annet barnevern, skole og helsetjeneste.

Les mer

Pakistansk Forening i Norges hederspris til MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi

The following is an excerpt.

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi har mottatt Pakistansk Forening Norges hederspris for sitt arbeid for å bedre minoritetskvinners levekår og rettigheter i Norge. Prisen ble også gitt for hennes brobyggerarbeid mellom pakistansk og norsk kultur, samt hennes innsats for å fremme pakistansk kultur i Norge. I kunngjøringen fremmes særlig Salimis initiativ til å starte MiRA-Senteret og det likestillingsarbeidet hun har utrettet gjennom organisasjonen som viktige årsaker til utnevnelsen.

Les mer