Store utfordringer for Norge

The following is an excerpt.

Medlemmer av CEDAW komiteen uttrykte overraskelse over at Norge som et foregangsland,fortsatt har så store utfordringer i forhold til oppfyllelsen av CEDAW (FNs Kvinnekonvensjon). Både sivilt samfunn og

Les mer

Fra Tahrir plassen til terrorrammede Oslo: Nawal El-Saadawi i samtale med Fakhra Salimi

The following is an excerpt.

Torsdag 28. juli, kl. 19.00
Sted: Mela Talk, Ballroom (Vollgt. 11) 

MiRA-Senteret, i samarbeid med Mela festivalen, har invitert den egyptiske forfatteren Nawal El-Saadawi til Norge. Torsdag 28. juli kan du komme og høre henne i samtale med Fakhra Salimi, leder av MiRA-Senteret, hvor de vil snakke om El- Sadaawis forfatterskap, Tahrir plassen, kvinnefrigjøring og revolusjon.

Les mer

MiRA-Senteret lanserer valgkampanjen: La Din Røst Bli Hørt!

The following is an excerpt.

I anledning fylkestings- og kommunestyrevalget 12. september 2011 har MiRA-Senteret lansert en valgkampanje for å få flere minoritetskvinner til å engasjere seg i politisk debatt og stemme ved høstens valg. Gjennom hele kampanjen vil vi arrangere flere valgdueller med lokalpolitikere. Vi vil også gi informasjon og praktisk opplæring i valg til kvinner med minoritetsbakgrunn.

Les mer

MiRA-Senteret krever at Norge skriver under Europarådets konvensjon mot kvinnevold

The following is an excerpt.

I disse dager jobber flere menneskerettighets-, diskriminerings- og kvinneorganisasjoner, inkludert MiRA-Senteret, med å utarbeide en skyggerapport som skal legges ved Norges periodiske rapport om implementeringen av Konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner (CEDAW). I rapporten legger organisasjonene frem flere problemstillinger i forhold til vold mot kvinner i Norge. MiRA-Senteret er kritisk til regjerningens lav prioritering av familievoldssaker.

Les mer

Velferd og innvandring: Tredjelandsborgere eller tredjerangsborgere?

The following is an excerpt.

Tirsdag 10. mai la Velferds- og migrasjonsutvalget frem sin utredning om den norske velferdsmodellens fremtid i forhold til innvandring. MiRA-Senteret ser på rapporten som et viktig bidrag i utforming av fremtidig innvandrings-  og integreringspolitikk i Norge men er samtidig bekymret for fremstillingen av innvandrerkvinner i rapporten og ser noen av de foreslåtte tiltakene som rettighetskrenkende.

Les mer

Høgskole rektor Sissel Østeberg på besøk hos MiRA-Senteret

The following is an excerpt.

På åpent hus onsdag 11. mai fikk MiRA jentene besøk av Sissel Østberg, rektor på Høgskolen i Oslo. Utdannelse er et viktig tema for jentene og mange er godt kjent med universitetene. Men dessverre har de fleste ikke  like godt kjennskap til utdanningstilbud ved høgskoler. Vi fikk derfor mye informasjon om HiO og diskuterte lystig forskjellige utdannelsesmuligheter.

Les mer