Sommeraktiviteter med MiRA-Senteret 2011

The following is an excerpt.

Om du ikke skal reise bort i sommer kan du være med oss på mange opplevelser. I sommer blir det klatring, Gokart, fotoprosjekt med utstilling, utflukter til øyene, Norsk folkemuseum, Bærums verk, sommer samling,

Les mer

Gå ikke glipp av våraktivitetene på MiRA

The following is an excerpt.

Da er våren kommet og alle skal begynne å bli aktive igjen! MAGEDANSVentetiden er over for alle dere danseglade kvinner og jenter, magedansen er i gang! Nå som sommeren nærmer seg er dette en perfekt mulighet til

Les mer

Solidaritetspolitikk er avgjørende i kampen for rettferdighet!

The following is an excerpt.

I over hundre år har kvinner verden over markert 8. mars – den internasjonale kvinne dagen, for å kreve like rettigheter og for å bekjempe de patriarkalske strukturer som undertrykker kvinner.  Kvinnekampen har vært viktig for å oppnå stemmerett, likelønn for lik arbeid, selvbestemt abort, og mange andre viktige saker. Vi må ikke glemme at kvinnekampen også har vært sentral i bekjempelsen av krig og kolonialismen. Hvem andre enn kvinner har organisert seg og marsjert for fred tvers over landegrenser!

Utdrag fra 8. mars tale på Youngstorget ved Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret

Les mer

MiRA-Senteret invitert til FNs rasediskrimineringskomité, CERD

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret ble i år invitert til å delta i FNs rasediskrimineringskomité, CERD, 78. sesjon i Genève. Her var Norge blant de i alt 12 land som ble eksaminert av komiteen om regjeringens arbeid for å bekjempe fordommer og diskriminering i Norge. MiRA-Senteret har vært bidragsyter til en skyggerapport som kommenterer regjeringens redegjørelse til FNs rasediskrimineringskonvensjon, og som også ble lagt til grunn for eksaminasjonen av delegasjonen fra Norge. MiRA-Senteret har i vårt bidrag til rapporten påpekt ting i Regjeringens redegjørelse som gjelder minoritetskvinners situasjon i Norge, og våre hovedpunkter ble gjengitt i vårt innlegg til komiteen.

Les mer

«Ingen mennesker er ulovlige»

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret har sluttet seg til kampanjen ”Ingen mennesker er ulovlige”, som setter fokus på de papirløses livssituasjon i Norge. I forbindelse med kampanjen har 10.000 postkort blitt trykket opp med teksten:

”Norge er i ferd med å få en økende underklasse av mennesker som har levd her i inntil 17 år nesten uten rettigheter, og ofte i stor nød. 36 organisasjoner har derfor lansert en bred kampanje for å sette fokus på disse menneskenes livssituasjon og for å kreve en løsning.

Les mer

MiRA om tvangsekteskap

The following is an excerpt.

Foto: Jessica AllandeMiRA-Senteret ble nylig invitert til UTROPs studio for å snakke om vårt forebyggende arbeid mot tvangsekteskap. Her ble det konstatert at tvangsekteskap er overgrep, og at det bør betraktes som vold i nære relasjoner og ikke en kulturelt betinget problemstilling.

Les mer

MiRA-Senteret inviterer til debattmøte på Litteraturhuset 2. mars

The following is an excerpt.

Debattmøte: Kvinnens deltakelse i det politiske liv!

Blir hun valgt inn? Hva slags posisjoner får hun?

 

8. mars feirer kvinnedagen 100 år. I den anledning arrangerer Norsk Kvinnesaksforening og MiRA-Senteret et debattmøte på Litteraturhuset for å sette søkelys på kvinnenes deltagelse i det politiske liv! Vi stiller spørsmål om hvor mange kvinner blir valgt inn i kommunestyrer, Stortinget m.m. – hvilke posisjoner får de? Har kvinner i politikken reell makt?

Les mer

8. mars-møte på MiRA-Senteret: Onsdag, 2. februar

The following is an excerpt.

Nå er vi godt i gang med planleggingen av årets aktiviteter. 2010 var et hektisk år med mange aktiviteter og ingenting tyder på at 2011 vil bli noe roligere. Allerede 26. januar deltok MIRA på fakkeltoget til minne om Benjamin Hermansen, og vi ser frem imot flere aktiviteter utover våren og høsten. I forbindelse med våre aktiviteter trenger vi all hjelpen vi kan få, og vi søker derfor frivillige til å hjelpe oss med gjennomføring og planlegging av aktivitetene.

Les mer