Skal minoritetskvinner integreres gjennom forbud?

The following is an excerpt.

Oslo kommune har besluttet å innføre forbud mot ansiktsslør i skolen. I følge byrådsleder Erling Lae (H) skjer dette etter påtrykk fra lærere som mener det er vanskelig å undervise når de ikke ser ansiktet til eleven. Skolebyråd Torger Ødegaard sier til Aften 21. juni at heldekkende slør ”gjør det umulig å ha en god kommunikasjon mellom elev og lærer og mellom elevene”.

Les mer

Tale: PEN-prisen 2005

The following is an excerpt.

Tale fra PEN-prisen av Elisabeth Eide: Ossietzky-prisen 2005 til Fakhra Salimi Dette er en pris som meget vel kunne ha kommet tidligere. Prisvinneren har gjort seg fortjent over en

Les mer

Ossietzky-prisen 2005 til Fakhra Salimi

The following is an excerpt.

Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten, Ossietzkyprisen, blir mandag 19. desember tildelt Fakhra Salimi. Årets prisvinner har bodd i Norge siden hun var tjue år – over halve livet. Hun har vært en annerledes røst som har kjempet hardt for ikke å bli identifisert som et umælende offer, og har løftet fram et mangfold av erfaringer fra kvinneverdener som det store majoritets-vi-et overfladisk trodde at vi kjente.

Les mer

Innsamlingsaksjon: Fra kvinner til kvinner

The following is an excerpt.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er som så mange andre sterkt preget av jordskjelvkatastrofen i Sør-Asia. Katastrofen har rammet tusenvis av mennesker, spesielt i Pakistan, India og Afghanistan. Mange av MiRA-Senterets brukere har bakgrunn fra disse landene. Myndigheter og hjelpeorganisasjoner har fremdeles store vanskeligheter med å komme fram til de mest rammede områdene, og med å få en oversikt over forholdene. Hele familier har blitt rammet og flere tusen overlevende er uten husly, mat og nødvendige klær.

Les mer

Nye bestemmelser om statsborgerskap svekker innvandreres rettssikkerhet

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret reagerer sterkt på Kommunal- og regionaldepartementets forslag om nye bestemmelser i lov om statsborgerskap. Særlig reagerer senteret på forslagene om tilbakekallelse av innvilget statsborgerskap ved manglende løsning fra opprinnelig statsborgerskap og forslaget om ervervsvilkår for personer født i riket eller ankommet før fylte 18 år.

Les mer