Ta ordet-kurs, onsdag 19. mai kl. 17.00-19.00

The following is an excerpt.

Det er viktig at vi lærer å bruke stemmen vår i sammenhenger som ellers kan være uvant. Vi vil jobbe med selvtillit og uttrykksmåter. Vi har fått positive tilbakemeldinger på tidligere Ta ordet-kurs vi har holdt. Dette er spennende og lærerikt, og det er en fin mulighet til å treffe andre og diskutere problemstillinger med noen som er i lignende situasjon som en selv.

Les mer

MiRA inspirer NRK Migrapolis

The following is an excerpt.

Vi er glad for at filmen Tabuens andre ansiktet inspirerer NRK Migrapolis, som i følge NRK er et program som tar for seg fremmedkulturelles situasjon i Norge, til å lage et liknende innslag. Flere av deltakerne i filmen er blitt kontaktet av redaksjonen i Migrapolis for å stille opp i deres program og snakke om seksualitet, slik de gjorde i Tabuenes andre ansikt.

Les mer

8. mars til besvær

The following is an excerpt.

Mens dronningen ankom Chat Noir for å møte innvandrerkvinner på selveste 8. mars, visste hun lite om de titalls av kvinnene som fikk døren slengt igjen i ansiktet.

Les mer

Årsrapport 2009

The following is an excerpt.

 2009 har vært et svært spennende år for MiRA-Senteret, vi har både feiret 20-årsjubileum og MiRA-Magasinets avsluttende 15-årsløp. Alle planlagte og gjennomførte aktiviteter, nettverksarbeid og ulike tiltak har vært viktige kilder til videre erfarings- og kunnskapsoppbygning. Vårt mål har vært systematisk og gjennom ulike kanaler å formidle våre erfaringer og kunnskap, med den visjon å bedre levekårene for minoritetskvinner- og unge jenter.

MiRA-Senteret har i 2009 bidratt med kompetanseheving i minoritetskvinnespørsmål til privatpersoner, myndigheter og til ulike instanser og organisasjoner. Gjennom krisehjelp og rådgivning, foredragsvirksomhet, politisk arbeid, selvorganisering og nettverksarbeid har vi lykkes i å formidle minoritetskvinners egne erfaringer og perspektiver og synliggjort ulike faktorer som hindrer minoritetskvinners reelle likestilling og inkludering på alle samfunnsplan.

Last ned PDF >>

Les mer

Torgmarkering lørdag 6. mars

The following is an excerpt.

Kvinner med minoritetsbakgrunn gjør krav på det offentlige rom

 I dagens Norge møter kvinner med minoritetsbakgrunn moralpolitiet og fordommer idet offentlige rom fra flere hold. MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner reagerer sterk på den skjulte og den offentlige formen for sosial kontroll. I forbindelse med 8. mars, den internasjonale kvinnedagen, krever vi frihet fra fordømmende holdninger mot kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. La oss definere oss selv!

Les mer

Mannlige ofre for tvangsekteskap (Dagbladet)

The following is an excerpt.

Image

Faksimile 23.01.2010

Tvangsekteskap er en patriarkalsk undertrykkingsform mot kvinner, selv om menn er ofre i noen tilfeller.

MiRA-Senteret ser positivt på synliggjøringen av tvangsekteskap av unge menn med minoritetsbakgrunn i mediene den senere tiden. Vi har med interesse fulgt opp guttenes rolle i tvangsekteskapsdebatten, hvor de fremstilles som ofre for denne tradisjonen. Generelt i medier fremstilles unge menn som en av tre følgende karakterer; overgriper, kontrollør eller offer. Som overgriper fremstilles de som utøver av vold. Som kontrollør blir de den som passer på sine søsken, i all hovedsak søstre, for å se hvordan de oppfører seg – moralsk eller umoralsk – for så å rapportere dette videre til familien. Som offer fremstilles de gjerne som en som blir frarøvet sin kjæreste som skal tvangsgiftes, eller en som selv står i fare for å bli giftet bort mot sin vilje.

Les mer

Fakhra Salimi nominert til Årets Oslo-borger

The following is an excerpt.

ImageFor sjette gang har Aftenposten plukket ut åtte personer som er ildsjeler og sterkt engasjert på hvert sitt område, og nominert dem til avisens årlige pris, «Årets Oslo-borger». Kandidatene driver med så vidt forskjellige ting som fotball og utdeling av engangssprøyter til rusmiddelmisbrukere, inkludering av minoritetskvinner og opera. Men alle har altså det til felles at de gjør en ekstraordinær innsats på sitt felt og er noen som byen kan være stolt av. Hvem mener du fortjener å bli «Årets Oslo-borger 2009»? Bli med på kåringen!

Les mer

Norsk-pakistansk hederspris til Fakhra Salimi

The following is an excerpt.

Fakhra Salimi ble tildelt X-plosivs hederspris for sin innsats for minoritetskvinner gjennom 30 år under prisutdelingen Årets norsk-pakistaner på Litteraturhuset i Oslo. – Ikke la dere begrense av kultur og religion, var hennes budskap til ungdommene som var sterkt til stede på arrangementet.

Les mer