Det finnes helhetlig diskrimineringsvern i Norge!

The following is an excerpt.

Etter at den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft 1. januar i fjor, har antall klager til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) økt med 75 %. Dette betyr ikke at diskriminering ikke fant sted før, men det betyr at flere har meldt i fra om den takket være den nye loven, og takket være informasjon om den. Det er bra!

Les mer

Statens tildelingspolitikk svekker MiRA-Senterets arbeid for og med minoritetskvinner

The following is an excerpt.
Image

Faksimile 06.07.2010

Ressursløst senter? (Klassekampen)

MiRA-Senteret, minoritetskvinnenes ressurssenter, har i år mottatt betydelig redusert støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til sitt forebyggende arbeid mot Tvangsekteskap. Vi ser med bekymring på at støtte til minoritetenes egne organisasjoner reduseres. Gjennom en slik tildelingspolitikk brukes organisasjoner som er drevet av minoriteter kun som serviceleverandører og ikke som faglige aktører på området.

Les mer

Ta ordet-kurs, onsdag 19. mai kl. 17.00-19.00

The following is an excerpt.

Det er viktig at vi lærer å bruke stemmen vår i sammenhenger som ellers kan være uvant. Vi vil jobbe med selvtillit og uttrykksmåter. Vi har fått positive tilbakemeldinger på tidligere Ta ordet-kurs vi har holdt. Dette er spennende og lærerikt, og det er en fin mulighet til å treffe andre og diskutere problemstillinger med noen som er i lignende situasjon som en selv.

Les mer

MiRA inspirer NRK Migrapolis

The following is an excerpt.

Vi er glad for at filmen Tabuens andre ansiktet inspirerer NRK Migrapolis, som i følge NRK er et program som tar for seg fremmedkulturelles situasjon i Norge, til å lage et liknende innslag. Flere av deltakerne i filmen er blitt kontaktet av redaksjonen i Migrapolis for å stille opp i deres program og snakke om seksualitet, slik de gjorde i Tabuenes andre ansikt.

Les mer

8. mars til besvær

The following is an excerpt.

Mens dronningen ankom Chat Noir for å møte innvandrerkvinner på selveste 8. mars, visste hun lite om de titalls av kvinnene som fikk døren slengt igjen i ansiktet.

Les mer

Årsrapport 2009

The following is an excerpt.

 2009 har vært et svært spennende år for MiRA-Senteret, vi har både feiret 20-årsjubileum og MiRA-Magasinets avsluttende 15-årsløp. Alle planlagte og gjennomførte aktiviteter, nettverksarbeid og ulike tiltak har vært viktige kilder til videre erfarings- og kunnskapsoppbygning. Vårt mål har vært systematisk og gjennom ulike kanaler å formidle våre erfaringer og kunnskap, med den visjon å bedre levekårene for minoritetskvinner- og unge jenter.

MiRA-Senteret har i 2009 bidratt med kompetanseheving i minoritetskvinnespørsmål til privatpersoner, myndigheter og til ulike instanser og organisasjoner. Gjennom krisehjelp og rådgivning, foredragsvirksomhet, politisk arbeid, selvorganisering og nettverksarbeid har vi lykkes i å formidle minoritetskvinners egne erfaringer og perspektiver og synliggjort ulike faktorer som hindrer minoritetskvinners reelle likestilling og inkludering på alle samfunnsplan.

Last ned PDF >>

Les mer

Torgmarkering lørdag 6. mars

The following is an excerpt.

Kvinner med minoritetsbakgrunn gjør krav på det offentlige rom

 I dagens Norge møter kvinner med minoritetsbakgrunn moralpolitiet og fordommer idet offentlige rom fra flere hold. MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner reagerer sterk på den skjulte og den offentlige formen for sosial kontroll. I forbindelse med 8. mars, den internasjonale kvinnedagen, krever vi frihet fra fordømmende holdninger mot kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. La oss definere oss selv!

Les mer