Dette mener Fremskrittspartiet

The following is an excerpt.

ImageFremskrittspartiet vil opprettholde kontantstøtten, men legge den inn i en samlet barnetrygd. Fremskrittspartiet er i mot morsmålsundervisning i skolen og mener morsmålsopplæringen faller utenfor det offentliges ansvarsområde.

Les mer

Dette mener Venstre

The following is an excerpt.

ImageVenstre mener at dagens introduksjonstid må forlenges og vil belønne de innvandrerne som består norsktesten etter endt introduksjonskurs ved å gjøre en del av introduksjonsstønaden om til bonus.

Les mer

Du unge – har du ingenting på hjertet?

The following is an excerpt.

Det hender vi synes det er trist og dødt i lokalene våre. De står tomme hele kvelden og det triller altfor sjelden latterkuler rundt i de brune gangene. Her har vært felt mange tårer, og det meste har vært

Les mer

Årsrapport 2008

The following is an excerpt.

 2008 har vært et svært spennende år for MiRA-Senteret. Alle planlagte og gjennomførte aktiviteter, nettverksarbeid og ulike tiltak har vært viktige kilder til videre erfarings- og kunnskapsoppbygning. Vårt mål har vært systematisk og gjennom ulike kanaler å formidle våre erfaringer og kunnskap, med den visjon å bedre levekårene for minoritetskvinner- og unge jenter.

MiRA-Senteret har i 2008 bidratt med kompetanseheving i minoritetskvinnespørsmål til privatpersoner, myndigheter og til ulike instanser og organisasjoner. Gjennom krisehjelp og rådgivning, foredragsvirksomhet, politisk arbeid, selvorganisering og nettverksarbeid har vi lykkes i å formidle minoritetskvinners egne erfaringer og perspektiver og synliggjort ulike faktorer som hindrer minoritetskvinners reelle likestilling og inkludering på alle samfunnsplan.

Last ned PDF >>

Les mer

Politisk omskåret hijab debatt!

The following is an excerpt.

USA 2004Det har blusset opp en opphetet debatt om bruk av hijab som en del av uniformen til politiet i mediene de siste dagene. Etnisk norske feminister med noen støttespillere fra minoritetsmiljøene har gått så langt som til å sammenlikne hijab med kjønnslemlestelse. Det minner meg om utsagnet til den egyptiske forfatteren Nawal El Sadawi på 80-tallet om at vestlige feminister er mentalt omskåret slik at de ikke klarer å relatere seg til muslimske kvinner og deres kamp for likestilling. Debatten om hijab som en del av politiuniformen belyser flere dimensjoner ved likestillingspolitikk i Norge. Det er derfor vi må ta den på alvor!

Les mer

Unge Jenter

The following is an excerpt.

De unge er samfunnets fremtid. Slik betrakter også MiRA-Senteret de unge minoritetsjentene. Sammen med denne gruppen og deres engasjement utvikler senteret seg mot en fremtid og et samfunn minoriteter selv er med

Les mer

Kropp og seksualitet

The following is an excerpt.

En stor brukergruppe hos MiRA-Senteret er unge jenter med minoritetsbakgrunn – og mange av deres henvendelser dreier seg om forhold knyttet til kropp og seksualitet. Et viktig fokus for oss er forebyggende

Les mer