Hjelpeapparatet desperate etter kunnskap. Politikerne uteblir. Minoritetskvinner og psykisk helse

The following is an excerpt.

Etter at MiRA-Senteret for noen uker siden sendte ut invitasjoner til sin nasjonale konferanse om minoritetskvinner og psykisk helse har ikke telefonen stått stille på senteret. Responsen fra det offentlige hjelpeapparatet har vært enorm. Konferansen ble fulltegnet to uker før dagen, og over 50 personer står på venteliste. Dette er et tydelig signal om at minoritetskvinners egne perspektiver og løsninger blir møtt med interesse fra de som til daglig møter minoritetskvinner gjennom sitt arbeid, blant annet barnevern, skole og helsetjeneste.

Les mer

Pakistansk Forening i Norges hederspris 2007

The following is an excerpt.

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi har mottatt Pakistansk Forening Norges hederspris for sitt arbeid for å bedre minoritetskvinners levekår og rettigheter i Norge. Prisen ble også gitt for hennes brobyggerarbeid mellom pakistansk og norsk kultur, samt hennes innsats for å fremme pakistansk kultur i Norge. I kunngjøringen fremmes særlig Salimis initiativ til å starte MiRA-Senteret og det likestillingsarbeidet hun har utrettet gjennom organisasjonen som viktige årsaker til utnevnelsen.

Les mer

Pakistansk Forening i Norges hederspris til MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi

The following is an excerpt.

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi har mottatt Pakistansk Forening Norges hederspris for sitt arbeid for å bedre minoritetskvinners levekår og rettigheter i Norge. Prisen ble også gitt for hennes brobyggerarbeid mellom pakistansk og norsk kultur, samt hennes innsats for å fremme pakistansk kultur i Norge. I kunngjøringen fremmes særlig Salimis initiativ til å starte MiRA-Senteret og det likestillingsarbeidet hun har utrettet gjennom organisasjonen som viktige årsaker til utnevnelsen.

Les mer

Minoritetsjenter viser mot

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret ønsker å berømme minoritetsjenter som nå viser mot til å kreve retten til selvbestemmelse over eget liv. Allerede i juni kunne barnevernet i Drammen fortelle om minoritetsjenter som frykter de skal

Les mer

MiRA-Magasinet lever videre?

The following is an excerpt.

Etter 11 år har MiRA-Magasinet fortsatt liten økonomisk støtte og er i stadig fare for å nedlegges. Minoritetskvinner har i alle disse årene kjempet for å kunne opprettholde et faglig og kunstnerisk nivå på

Les mer

JENTER KAN

The following is an excerpt.

Ta del i MiRA-Senterets kampanje JENTER KAN. Vis at du er engasjert og synliggjør dine synspunkter. Delta i debatten og bidra til å skape diskusjon. Vis at jenter kan: Ta ordet, velge selv, bestemme selv, sette

Les mer