Du unge – har du ingenting på hjertet?

The following is an excerpt.

Det hender vi synes det er trist og dødt i lokalene våre. De står tomme hele kvelden og det triller altfor sjelden latterkuler rundt i de brune gangene. Her har vært felt mange tårer, og det meste har vært

Les mer

Unge Jenter

The following is an excerpt.

De unge er samfunnets fremtid. Slik betrakter også MiRA-Senteret de unge minoritetsjentene. Sammen med denne gruppen og deres engasjement utvikler senteret seg mot en fremtid og et samfunn minoriteter selv er med

Les mer