Et stolt øyeblikk i MiRA-Senterets historie

The following is an excerpt.

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi ble tildelt Oslo Kommunes høyeste utmerkelse, St. Hallvard medaljen, for sin mangeårige kamp for minoritetskvinners rettigheter. St. Hallvard medaljen er en utmerkelse som deles

Les mer

Norsk-pakistansk hederspris til Fakhra Salimi

The following is an excerpt.

Fakhra Salimi ble tildelt X-plosivs hederspris for sin innsats for minoritetskvinner gjennom 30 år under prisutdelingen Årets norsk-pakistaner på Litteraturhuset i Oslo. – Ikke la dere begrense av kultur og religion, var hennes budskap til ungdommene som var sterkt til stede på arrangementet.

Les mer

Pakistansk Forening i Norges hederspris 2007

The following is an excerpt.

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi har mottatt Pakistansk Forening Norges hederspris for sitt arbeid for å bedre minoritetskvinners levekår og rettigheter i Norge. Prisen ble også gitt for hennes brobyggerarbeid mellom pakistansk og norsk kultur, samt hennes innsats for å fremme pakistansk kultur i Norge. I kunngjøringen fremmes særlig Salimis initiativ til å starte MiRA-Senteret og det likestillingsarbeidet hun har utrettet gjennom organisasjonen som viktige årsaker til utnevnelsen.

Les mer

Ossietzky-prisen 2005

The following is an excerpt.

Ossietzky-prisen for 2005, Norsk P.E.N.s pris for fremragende innsats for ytringsfriheten, ble tildelt Fakhra Salimi. Les mer om komiteens begrunnelse for tildelingen og talen Elisabeth Eide holdt for Fakhra Salimi ved utdelingen.

Les mer

Amalie Laksov menneskerettighetspris 2003

The following is an excerpt.

Fondet ble opprettet av Amalie Laksov i 1983 til minne om hennes fire brødre, Carl, Benjamin, Harry og Leonard Scheer og hennes ektemann Håkon Laksov, som alle ble drept i tyske konsentrasjonsleirer i 1943. MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner mottok den ærverdige Laksov- prisen for sitt arbeid mot rasisme og kjønnsdiskriminering og for menneskerettigheter. Les også Fakhra Salimis tale ved mottakelsen av Amalie Laksov menneskerettighetspris 30. september 2003.

Les mer

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbunds Likestillingspris 1999

The following is an excerpt.

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi ble tildelt Yrkesorganisasjonenes Sentralforbunds likestillingspris for 1999. Pristildelingen begrunnes med Salimis «aktive og uredde innsats» for kvinner med flyktning- og innvandrerbakgrunn. Prisen skal «stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og likeverd mellom menn og kvinner, og for å gi en oppmuntring til de som engasjerer seg i slikt arbeid».

Les mer