MiRA-Senteret har siden 1994 utgitt MiRA-Magasinet to ganger i året. Etter 15 år utga vi i 2009 et avsluttende dobbeltnummeret, før vi nå går over i til et nettmagasin i 2011. En viktig del av vårt arbeid gjennom 20 år har vært dokumentasjon. Vi produserer også bl.a. brosjyrer, rapporter og filmer som omhandler senterets engasjement.
Her kan du bl.a. bestille publikasjoner, samt lese artikler og anmeldelser.
 
Håndbok Barnevern i et mangfoldig samfunn
Boken er basert på erfaringer og kunnskap innhentet gjennom MiRA-Senterets mangeårige arbeid med tematikken, samt prosjektarbeid der både minoritetsmødre og barnevernsarbeidere har delt sine synspunkter og perspektiver gjennom dialogmøter, kurs og samtalegrupper.
Boken retter søkelyset mot de utfordringene som oppstår i møtet mellom barnevernet og minoritetsfamilier, og drøfter hvordan et mangfoldsperspektiv kan integreres i barnevernets arbeid og praksis.
Ønsker du å bestille håndboken? Send e-post til post@mirasenteret.no

Bøker

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret har siden 1995 utgitt flere bøker som bl.a. setter fokus på minoritetskvinners situasjon i Norden.

Les mer

Rapporter

The following is an excerpt.

 Prosjektrapport om psykisk helsearbeid blant unge jenter, kvinner og barn. Selvutvikling og hverdagsmestring, kjønn og rasisme i et likestillingsperspektiv, ekteskap og skilsmisse i islamsk rettspraksis og norsk lovgivning.

Les mer

Temahefter

The following is an excerpt.

 Aktuelle temahefter om blant annet omskjæring, tvangsekteskap, likestilling for minoritetskvinner i Norge, utdanning og arbeid og vold i nære relasjoner.

Les mer

Diverse

The following is an excerpt.

 Støtt oss; Kjøp en fin t-skjorte med «Jenter Kan» på eller en kopp til noen du er glad i eller til deg selv – og støtt samtidig vårt arbeid.

Les mer