Leder (1/06)

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret og redaktør MiRA-Magasinet

Les som PDF-faksimile >>

Image

La meg snakke

Siden regjeringsskiftet i fjor hvor vi fikk en rød-grønn regjering, er det dukket opp mange forventninger når det gjelder arbeidsmarked, fattigdomsproblematikk, helse og minoritetsspørsmål. De fleste marginaliserte grupper har gitt uttrykk for at de ønsker en kursendring i den norske velferdsstatens politikk.

Les mer

Jomfrukrav på ville veier (2/05)

The following is an excerpt.

Av Ellen Stokland

Les som PDF-faksimile >>

Image

Når unge jenter får jomfruhinnen sydd på igjen for å fremstå som jomfru på bryllupsnatta, er det med på å opprettholde kvinneundertrykkende tradisjoner jentene selv er uenige i. MiRA-Senteret mener minoritetsjentene i stedet må hjelpes til å ta ansvar og bestemme over egen kropp.

Les mer

Leder (2/05)

The following is an excerpt.

Av Unni Mathisen

Les som PDF-faksimile >>

Image

La meg snakke

Noen av MiRA-Senterets kjernesaker er bekjempelse av vold mot kvinner og kampen mot rasisme og diskriminering. Vi jobber på flere felter. Vi tilbyr hjelp og veiledning til den enkelte kvinne, driver utstrakt informasjonsarbeid om minoritetskvinners situasjon, og er politiske pådrivere for bedre tilrettelegging av lovverk, tiltak etc. Denne utgaven av MiRA-Magasinet tar på ulike måter opp temaet vold mot kvinner. Du kan blant annet lese om familievold, kjønnslemlestelse, kravet om jomfruelighet før ekteskapet og om politivold med rasistiske undertoner. Artiklene spenner vidt når det gjelder geografi, og situasjonen i mange land blir presentert.

Les mer