Jeg vil bare ditt vel, min kjæreste datter (1/98)

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi

Tradisjonen om arrangert ekteskap
Arrangert ekteskap forekommer i nesten alle samfunn. Måten det arrangeres på har imidlertid endret seg gjennom historien, i forhold til samfunnsutviklingen i de forskjellige deler av verden. Historisk sett har inngåelse av ekteskap vært nært knyttet til familienes sosiale og økonomiske status. Det at kvinner har vært mer utsatt for å bli presset inn i uønskede ekteskap enn menn sier mye om hvilken stilling kvinner har hatt i samfunnet opp igjennom tidene.

Les mer