Tabuenes andre ansikt (2008)

The following is an excerpt.

 I filmen «Tabuenes andre ansikt» presenterer minoritetskvinnene selv sine historier. Den handler om deres tanker om kropp, seksualitet og relasjoner. Den tar et oppgjør både med kulturelle tabuer og med forestillingene om disse kvinnene som undertrykte og uten innflytelse over sine egne liv.

Les mer

La jentene ta ordet (2002)

The following is an excerpt.

 La jentene ta ordet er en dokumentarfilm som er ment å være jentenes eget bidrag i debatten om tvangsekteskap og om unge jenters rett til å velge selv. Det aller viktigste i den sammenheng er å lytte til jentenes stemmer rundt temaet ekteskap, derav tittelen La jentene ta ordet.

Les mer

Odins kvinner setter farge på Norden 1-5 (2001)

The following is an excerpt.

 Odins kvinner 1–5 er en filmserie fra hvert av de fem nordiske landene, som ble utarbeidet i sammenheng med boken ved samme navn. Filmene ønsker å skape et mangfoldig og flertydig bilde på innvandrer og flyktninger kvinner i Norden. Målet er å skape nye rollemodeller for nye generasjoner unge jenter som vokser opp i Norden med minoritetsbakgrunn.

Les mer