Leder (1-2/08)

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret og redaktør MiRA-Magasinet

Les som PDF-faksimile >>

Image

La meg snakke

2008 vil gå inn i historien som året for forandring. MiRA-Senteret utvidet sitt nasjonale nettverk med fire suksessrike konferanser i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Samtidig flyttet vi inn i nye, store lokaler som gir større muligheter for at MiRA-Senteret kan leve opp til visjonen om å være et aktivitets- og kreativitetshus for kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn.

Les mer

MiRA-Magasinet 1-2/08

The following is an excerpt.

Image«Fra kvinner til kvinner: Jordskjelvet i Pakistan»
I dette dobbeltnummeret kan du lese om temaet Vold mot kvinner på over 20 sider, samt om jordskjelvet i Pakistan, kvinner i Mellom-Amerika og MiRA-Senterets landsdekkende kampanje Tvang er ikke min kultur!

Les mer

Tabuenes andre ansikt (2008)

The following is an excerpt.

 I filmen «Tabuenes andre ansikt» presenterer minoritetskvinnene selv sine historier. Den handler om deres tanker om kropp, seksualitet og relasjoner. Den tar et oppgjør både med kulturelle tabuer og med forestillingene om disse kvinnene som undertrykte og uten innflytelse over sine egne liv.

Les mer

MiRA på Mela (2/07)

The following is an excerpt.

Av Marte Holmøy

Les som PDF-faksimile >>

Image

Situasjonsrapport fra Rådhusplassen, Oslo, Norge
17.–19. august 2007

Blant dekorerte elefanter, fargerike bannere, håndmalte kjøretøy, trommevirvler og fristende boder med spesialiteter fra en hel verden hadde MiRA satt opp telt for å fortelle om sine aktiviteter og arrangementer, og for å sette litt farge på tilværelsen med kurs i hennamaling.

Les mer

Leder (2/07)

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret og redaktør MiRA-Magasinet

Les som PDF-faksimile >>

Image

La meg snakke

Den rød-grønne regjeringen har gjort tvangsekteskap til en av de store satsningsområdene for å fremme sin inkluderingspolitikk. De har bevilget over 70 millioner kroner til bekjempelse av denne tradisjonen. I tillegg til kriseboliger med fire etnisk norske ansatte, skal det opprettes tretti tvangsekteskapsrådgiver-stillinger på utvalgte skoler rundt om i landet. Vi håper at noen av disse rådgivere vil ha etnisk minoritetsbakgrunn, og at særlig de gruppene som er direkte berørt av tvangsekteskap vil bli representert.

Les mer

MiRA-Magasinet 2/07

The following is an excerpt.

Image«Livets ansikt bak det dødelige viruset»
I denne utgaven kan lese artikler både fra vårt valgmøte i forkant av kommunevalget, og den nasjonale konferansen om psykisk helse Minoritetsbakgrunn – ressurs eller byrde? I tillegg kan du lese om HIV/AIDS-problematikken og kritiske perspektiver på norsk mangfoldspolitikk.

Les mer

MiRA-Magasinet 1/07

The following is an excerpt.

Image«VELKOMMEN NYE LANDSMENN – Til Den norske drømmen»
I denne utgaven av MiRA-Magasinet kan du lese om hvordan nye norske statsborgere ønskes velkommen til landet, og om minoritetskvinners utfordringer i arbeidslivet. Du kan også lese om Hadia Tajik, Nawal El Saadawi og Urmila Goel.

Les mer

Leder (1/07)

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret og redaktør MiRA-Magasinet

Les som PDF-faksimile >>

Image

Utfordringer ved å leve i mangfoldige samfunn

Historien forteller oss at ekstrem religiøs fundamentalisme sjelden godtar likestilling mellom kjønnene og mangfoldige kjønnsidentiteter som for eksempel homoseksualitet, transseksuelle, transvestitter osv. Som regel henstiller religiøs fundamentalisme sine tilhengerne til å reagere med sterke følelser heller enn med rasjonell tankegang. Det er her dens styrke ligger, religiøs mobilisering av mennesker blindet av sin overbevisning om at de har rett. Disse menneskene, ofte fanget av egen religiøs overbevisning, har lite toleranse for likestilling og mangfoldighet. Til tross for dette, har de fleste samfunn i verden vært multireligiøse og flerkulturelle så lenge menneskene har levd på jorden. En av de største utfordringene alle sivilisasjoner har møtt opp gjennom historien, er å utvikle metoder for fredelig sameksistens mellom forskjellige folkegrupper, religioner og trosretninger.

Les mer