Leder (2/06)

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret og redaktør MiRA-Magasinet

Les som PDF-faksimile >>

Image

La meg snakke

Psykisk vold i nære relasjoner har vært et av hovedsatsningsområdene for MiRA-Senteret i 2006. En vanlig og enkel definisjon av psykisk vold i et forhold, er at du som offer føler at det er helt og fullt din skyld hvis noe går galt, og at du begynner å tvile på deg selv.

Les mer

MiRA-Magasinet 2/06

The following is an excerpt.

Image«Jessica Kiil: – Jeg vil få lov til å være meg»
Denne utgaven av MiRA-Magasinet fokuseres det på vold mot kvinner, og psykologisk vold spesielt – blant annet inspirert av MiRA-Senterets konferanse om dette temaet. Bladet tar også opp mange andre viktige saker, som mobbing på arbeidsplassen, og det nye lovforslaget om 21 års aldersgrense ved familiegjenforening som kommer til å begrense menneskerettighetene til minoriteter i Norge.

Les mer

Vanskelig situasjon for MiRA-Magasinet (1/06)

The following is an excerpt.

Av Ellen Stokland

Les som PDF-faksimile >>

Image

Offentlige myndigheter ønsker ikke lenger å gi prosjektstøtte til MiRA-Magasinet, det kan medføre at minoritetskvinnenes eneste tidsskrift i Norge må legges ned. I desember i fjor mottok MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi Ossietzky-prisen, Norsk PENs ytringsfrihetspris. I sin tale til prisvinneren trakk styremedlem Elisabeth Eide frem MiRA-Magasinets viktige rolle. Hun er sjokkert over at magasinet nå står i fare for å bli nedlagt.

Les mer

Leder (1/06)

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret og redaktør MiRA-Magasinet

Les som PDF-faksimile >>

Image

La meg snakke

Siden regjeringsskiftet i fjor hvor vi fikk en rød-grønn regjering, er det dukket opp mange forventninger når det gjelder arbeidsmarked, fattigdomsproblematikk, helse og minoritetsspørsmål. De fleste marginaliserte grupper har gitt uttrykk for at de ønsker en kursendring i den norske velferdsstatens politikk.

Les mer