Jomfrukrav på ville veier (2/05)

The following is an excerpt.

Av Ellen Stokland

Les som PDF-faksimile >>

Image

Når unge jenter får jomfruhinnen sydd på igjen for å fremstå som jomfru på bryllupsnatta, er det med på å opprettholde kvinneundertrykkende tradisjoner jentene selv er uenige i. MiRA-Senteret mener minoritetsjentene i stedet må hjelpes til å ta ansvar og bestemme over egen kropp.

Les mer

Leder (2/05)

The following is an excerpt.

Av Unni Mathisen

Les som PDF-faksimile >>

Image

La meg snakke

Noen av MiRA-Senterets kjernesaker er bekjempelse av vold mot kvinner og kampen mot rasisme og diskriminering. Vi jobber på flere felter. Vi tilbyr hjelp og veiledning til den enkelte kvinne, driver utstrakt informasjonsarbeid om minoritetskvinners situasjon, og er politiske pådrivere for bedre tilrettelegging av lovverk, tiltak etc. Denne utgaven av MiRA-Magasinet tar på ulike måter opp temaet vold mot kvinner. Du kan blant annet lese om familievold, kjønnslemlestelse, kravet om jomfruelighet før ekteskapet og om politivold med rasistiske undertoner. Artiklene spenner vidt når det gjelder geografi, og situasjonen i mange land blir presentert.

Les mer

MiRA-Magasinet 2/05

The following is an excerpt.

Image«Verdens kvinner mot vold og terror»
I denne utgaven av MiRA-Magasinet kan du lese artikler, intervjuer og innlegg fra veldig mange ulike land og kontinenter – blant annet Brasil, Storbritannia, Sverige, USA, Irak. MiRA-Magasinet har dessuten intervjuet flere interessante kvinner: politikeren Afshan Rafiq, britiske Humera Khan og den argentinske filmregissøren Maria Victoria Menis. I tillegg har denne utgaven et bredt kulturelt innhold, og du kan lese anmeldelser av aktuelle bøker og filmer som på forskjellige måter handler om kvinners situasjon og det kulturelle mangfoldet.

Les mer

Leder (1/05)

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret og redaktør MiRA-Magasinet

La meg snakke

En av de viktigste sakene som opptar oss på MiRA-Senteret er innvandrer- og flyktningkvinners juridiske situasjon. Nye forslag til utlendingsloven er sendt ut til høring. Det er mer enn 16 år siden den nåværende utlendingsloven trådte i kraft med mye strengere innvandringskontroll. Siden den gang har det skjedd store endringer i Norge og verdenssamfunnet både når det gjelder globalisering og fri flyt av kapital og arbeidskraft mellom EU-landene.

Les mer

MiRA-Magasinet 1/05

The following is an excerpt.

Image«Samsaya: Musikk er empowerment»
Dette året står vi overfor store endringer både i utlendingsloven og i forbindelse med det norske pensjonssystemet. I MiRA-Magasinet 1/05 presenteres flere artikler omkring disse temaene, og du kan lese om konsekvensene omleggingene har for innvandrer- og flyktningkvinners situasjon. I tillegg har magasinet intervjuet artisten Samsaya, som forteller om hvilken betydning musikken har for henne og hvordan det er å vokse opp som norsk-indisk jente i Oslo. Vi har også snakket med likestillingsombudet om FNs siste kvinnekonferanse og sammenslåingen av ombudene på likestillings- og diskrimineringsfeltet.

Les mer

Leder (1-2/04)

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi, leder MiRA-Senteret og redaktør MiRA-Magasinet

MiRA-Magasinet er 10 år og feirer med dette jubileumsnummeret

I løpet av disse årene har magasinet satt søkelyset på en rekke viktige kvinnepolitiske spørsmål som har betydning for livene til minoritetskvinner i Norge og internasjonalt. Magasinet har portrettert en lang rekke kvinner i forskjellig alder og med ulik bakgrunn som med sine sterke stemmer har satt premissene for sin egen kamp. I dette jubileumsnummeret får vi et gjensyn med noen av dem, og på sidene som følger kan dere lese sterke og varierte innlegg i debattene om likestillingskamp og hvilke tema som opptar minoritetskvinner i forhold til denne kampen.

 

Les mer

MiRA-Magasinet 1-2/04

The following is an excerpt.

Image«Minoritetskvinnebevegelsen i Norge gjennom årene: FEMINISME OG RASISME»
I 2004 feirer MiRA-Magasinet 10 års jubileum og markerer dette med et dobbeltnummer som kommer ut 1. desember. Temaene for årets utgave er rasisme og feminisme. Jubileet og utgivelsen blir også markert med en jubileumskonsert på Cosmopolite 4. desember.

Les mer