Natt og Dags fremstilling av unge jenter (2/03)

The following is an excerpt.

Av valgfagsgruppen "Jenter kan" ved Sandaker videregående skole

Vi er en gruppe jenter med forskjellig etnisk og religiøs bakgrunn ved Sandaker VGS som har likestillingsfaget «Jenter kan» som valgfag. Med interesse for jenters situasjon i Norge og i utlandet, har vi den siste tiden besøkt ulike kvinneorganisasjoner og sett hvordan de jobber med kvinnespørsmål både nasjonalt og internasjonalt. Noen av temaene vi hittil har berørt i faget er f.eks. forskjellige former for vold mot jenter, kropp og seksualitet og fremstillingen av jenter i mediene.

Les mer

Det vanskelige valget… (2/03)

The following is an excerpt.

Av Marie N. Seland

MiRA-Senteret arrangerte 28. august et valgmøte for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Kjente politikere, blant andre SVs Inga Marte Thorkildsen, FrPs Per Sandberg og Venstres Rita Sletner, måtte svare på spørsmål fra flere unge jenter som på ulike måter var blitt rammet av en restriktiv familiegjenforeningspolitikk, et diskriminerende arbeidsmarked og en stigmatiserende mediedebatt.

 

Les mer

Et tankekors for feminister (2/03)

The following is an excerpt.

Av Fakhra Salimi

«Scholars who write about an ethnic group to which they do not belong rarely discuss in the introductions to their work the ethical issues of their race privilege, or what motivates them, or why they feel their perspective is important […] In crucial ways, writing about cultures or experiences of ethnic groups different from one’s own becomes most political when the issue is who will be regarded as the ‘authoritative’ voice.» bell hooks

 

Les mer

MiRA-Magasinet 2/03

The following is an excerpt.

Image«Amalie Laksov Minnefondspris 2003 til MiRA-Senteret»
Denne utgaven av MiRA-Magasinet setter søkelyset på de utfordringer feminister møter i dag. Du kan også lese om lese om kommunevalget 2003 og hvordan politikerne forsøkte å sanke stemmer hos minoriteter, samtidig som de stadig viste en mer innvandrerkritisk politikk. Vi møter også psykologistudenten Shanti Irene Gylseth under vår faste serie «Jenter med minoritetsbakgrunn velger utradisjonelt». Unge jenter har tatt fatt i pennen og hørt på vår oppfordring «Skriv, la din stemme bli hørt». De har skrevet om ære og skam, rasisme og diskriminering og fremstilling av unge jenter i media.

Les mer

MiRA-Magasinet 1/03

The following is an excerpt.

Image«Krigen sett med kvinners øyne»
USAs invasjon av Irak har preget folk verden over, men kanskje aller mest dem som allerede har opplevd krig! I MiRA-Magasinet 1/03 møter du de tre kvinnene Mariam, Emira og Maka som alle har måttet flykte fra et land i krig. De forteller hvordan de opplevde krigen i eget hjemland, og hvordan det var å se medienes krigsbilder fra Irak da krigen raste som verst. Unge jenter kommer til orde for å uttrykke sitt syn på krigen, mens Everlyn Nicodemus i sin artikkel De usynlige sårene skriver om smerte fra psykiske traumer og hvordan kunsten kan bidra til å bearbeide disse. Psykolog Sunil Loona har god kjennskap til barns reaksjoner på krig, og i dette nummeret kan du lese hva han mener har avgjørende betydning for at barna skal få det bra etter en krig.

Les mer

Minoritetskvinner og dansk likestillingspolitikk (2/02)

The following is an excerpt.

Av Sadia Syed, Socialrådgiver i København

Etniske minoritetskvinders ligestilling i Danmark er defineret fra politisk side og desværre begrænset til nogle få områder. Disse områder dækker generelt set ikke flertallet af etniske minoritetskvinders ønsker. Emner som tørklæder, kvindelig omskæring og «tvangsægteskaber», har været og er stadig i focus. Et emne som «tvangsægteskab» sælger også stort både i medierne, men har også en stor betydning i forhold til den politik, der bliver ført over for gruppen af etniske minoritetsborgere.

Les mer

Relevansen av kjønn og hudfarge i integreringsdebatten (2/02)

The following is an excerpt.

Av Line Nyhagen Predelli, forsker, Norsk institutt for by- og regionforskning

I den norske integreringsdebatten, og særlig i saker som angår og engasjerer kvinner, har politikere og myndigheter valgt å lytte både til unge kvinner som selv har opplevd undertrykking og overgrep, og til forskere og andre som har opparbeidet seg kunnskap og kompetanse om f.eks. æresdrap og tvangsekteskap. I den forbindelse kan det reises et spørsmål om betydningen av personlige erfaringer i kunnskapsoppbygging og formidling.

Les mer

Det dresserte blikket – om den skjulte historien, Europas glemte skam (2/02)

The following is an excerpt.

Av Everlyn Nicodemus (oversatt av Anne Brude)

Blikk kan undertrykke. Det kan utslette. Det kan være et overgrep og en voldtekt. Vi vet det alle sammen, ikke minst vi kvinner. Ikke minst vi kvinner fra de land som har vært, og i mange tilfeller fortsatt er, undertrykket. Det engelske språket har et ord som blant annet betyr nettopp et blikk som undertrykker – the gaze.

Les mer

MiRA-Magasinet 2/02

The following is an excerpt.

Image«Mela: Kulturelt mangfold – en møteplass for alle»
Denne utgaven av MiRA-Magasinet (2/02) presenterer kulturelt mangfold, likestillings- og kvinnespørsmål og et mangfold av stemmer. Du kan blant annet lese Det dresserte blikket av Everlyn Nicodemus, som tar opp hvordan svarte mennesker gjennom tidene har blitt fremstilt i kunsten. Sadia Syed tar i sin artikkel opp minoritetskvinner og dansk likestillingspolitikk, og fikk du ikke deltatt på kulturmønstringen Mela 2002, får du nå anledning til å se bildereportasjen fra MiRA-Senterets egne aktiviteter under festivalen. I serien Unge jenter velger utradisjonelt har vi i denne utgaven av MiRA-magasinet møtt Dilsa Calimli, kvinnen med ballettskoene og mikrofonen.

Les mer

Religion og likestilling: Ulike syn på kjønnsrelasjoner blant muslimske migranter i Norge (1/02)

The following is an excerpt.

Av Line Nyhagen Predelli, forsker, Norsk institutt for by- og regionforskning

Likestilling, ytringsfrihet og respekt for egen kropp er høyt aktede verdier i Koranen. Det er ikke Koranen som undertrykker, men tolkere som misbruker Koranen», uttalte en ung muslimsk kvinne i Dagsavisen den 2. desember 2001. «Islam trenger en muslimsk kvinnelig revolusjon», uttalte en annen ung kvinne med bakgrunn i et muslimsk miljø i Dagbladet den 27. januar 2002.

 

Les mer